Protocol en Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

Protocol en Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit

De spelregels om de inhoudelijke onafhankelijkheid van het WODC te waarborgen zijn opgenomen in een Protocol 2016. De wijze waarop het WODC zijn taken uitvoert en de wijze waarop het daarbij samenwerkt met beleidsdirectoraten-generaal, uitvoeringsorganisaties en andere (keten)partners en de afspraken over verantwoordelijkheden zijn eveneens in het protocol vastgelegd.
Het Convenant uit 1993 geldt als de voorganger en is in z'n geheel vervangen door het Protocol 2016.

Het WODC onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018.