Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en protocol

Deze hoofdrubriek bevat 10 rubrieken:

Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit en protocol

Het WODC onderschrijft de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit 2018.

Voordat het WODC een zelfstandige dienst werd met een ministeriƫle regeling waren de spelregels om de inhoudelijke onafhankelijkheid van het WODC te waarborgen zijn opgenomen in een Protocol 2016. De wijze waarop het WODC zijn taken uitvoert en de wijze waarop het daarbij samenwerkt met beleidsdirectoraten-generaal, uitvoeringsorganisaties en andere (keten)partners en de afspraken over verantwoordelijkheden waren eveneens in het protocol vastgelegd.
Het Convenant uit 1993 was de voorganger en werd in z'n geheel vervangen door het Protocol 2016.