Prikbord

Arjen Leerkes houdt op 23 november een inaugurale rede bij de Universiteit Maastricht

Op vrijdag 23 november, houdt Arjen Leerkes om 15.30-16.30 zijn inaugurele rede in de Aula van de Universiteit Maastricht, Minderbroedersberg 4-6 te Maastricht.
De titel van de oratie is: ‘‘Understanding international (im)mobility in times of gated globalism: toward an institutional migration theory”
Belangstellenden worden uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen. Na afloop is er een receptie.

WODC-onderzoeker Mortaza Shoae Bargh benoemd als Lector Privacy & Cybersecurity aan de Hogeschool Rotterdam

Mortaza Shoae Bargh, onderzoeker bij SIBa/WODC, is per 1 december benoemd als Lector Privacy & Cybersecurity aan de Hogeschool Rotterdam. Zijn aandachtsgebieden op het WODC zijn privacy, security, big en open data. Bij de Hogeschool Rotterdam zal hij de onderzoekslijn op het gebied van privacy en cybersecurity verder uitbouwen en vormgeven. Mortaza is afgestudeerd en gepromoveerd aan de TU Eindhoven in telecommunicatie- en informatietheorie. Na zijn promotie is hij geruime tijd werkzaam geweest bij Novay (voormalig Telematica Instituut), waar hij zich gespecialiseerd heeft in (secure) ICT- en internettoepassingen.

Keuzemenu