Externe onderzoekspublicaties

Extern uitbesteed onderzoek - alfabetisch gesorteerd op publicatietitel

1384 document(en) gevonden Externe publicaties

Externe publicaties

'Collectieve' acties; Een interne rechtsvergelijking tussen privaatrecht en bestuursrecht

De aanleiding van het onderzoek is de toenemende vervlechting van privaat- en bestuursrecht in de nationale rechtsorde....

Onderzoek met publicatie | 15-10-2014

'Foreign terrorist fighters': strafbaarstelling van verblijf op terroristisch grondgebied?; Een toetsing aan materieel strafrechtelijke, mensenrechtelijke en volkenrechtelijke parameters

In de motie van de Kamerleden Dijkhoff en Oskam wordt gesteld dat het onwenselijk is dat Nederlanders naar Syrië afreizen om...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2015

'Je hebt geluk als je van een pauw mag plukken.'; Ervaringen van slachtoffers van strafbare feiten met het verhalen van hun schade

Wat ondernemen slachtoffers van delicten, behalve zich te voegen in het strafproces, om hun schade vergoed te krijgen? Wat...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2013

'Puur voor jou'; Onderzoek naar één-op-één bezoekgesprekken van vrijwilligers aan gedetineerden

Binnen de justitiële inrichtingen is een aantal vrijwilligersorganisaties dat vrijwilligerswerk organiseert, zoals Exodus...

Onderzoek met publicatie | 30-04-2015

't Neemt toe, men weet niet hoe; Scenariostudie financieel-economische criminaliteit 2010

Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiële Instellingen van het Nationaal Platform...

Publicatie | 01-04-2001

'Zeg maar Henk tegen de chef'; Ervaringen met het Belgische detentie regime in PI Tilburg

Het experiment Nova Belgica in PI Tilburg heeft een looptijd van drie jaar (2010- 2013). Het is een samenwerkingsproject...

Onderzoek met publicatie | 04-03-2013

909 zorgen; Een onderzoek naar de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling

In dit onderzoek is gepoogd zicht te krijgen op de doelmatigheid van de ondertoezichtstelling via een analyse van 103...

Publicatie | 01-11-2001

Aan de grenzen van het meetbare; De methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met nadruk op Noordwest Europa

De aanleiding voor deze literatuurstudie was een motie van Segers/van der Staaij, waarin gevraagd werd om een...

Onderzoek met publicatie | 25-04-2016

Aan handen en voeten gebonden; Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht

BDSM is een containerbegrip en omvat de fenomenen bondage, discipline, dominantie, submissie, sadisme en masochisme. De...

Onderzoek met publicatie | 03-03-2015

Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen; Aanvulling op Cahier 2008-4: Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Als aanvulling op het rapport: Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (Cahier 2008-4) (zie...

Onderzoek met publicatie | 23-06-2009