Justitiële verkenningen, 2020, nr. 1 - De aanpak van de schuldenproblematiek

Centraal in dit themanummer staat het hardnekkige probleem van risicovolle en problematische particuliere schulden in Nederland.

Nadja Jungmann laat zien dat de veranderingen in de regels voor incasso na 2000 belangrijk hebben bijgedragen aan de verergering van de schuldenproblematiek. Ook de wijze waarop gemeenten in de afgelopen jaren de doelen en inrichting van de schuldhulpverlening herijkten, heeft ongelukkig uitgepakt. Ad Baan en Bram Berkhout analyseren de twee verschillende trajecten die in Nederland bestaan ter oplossing van een problematische schuld, de zogeheten minnelijke schuldregeling enerzijds en de door een rechter opgelegde wettelijke schuldsanering anderzijds en concluderen dat een herontwerp van het systeem nodig is. André Moerman geeft een overzicht van nieuwe wetgeving die wordt voorbereid om te komen tot modernisering van de incassopraktijk. Hij beklemtoont dat een geïntegreerde aanpak nodig is, waarbij het belang van alle schuldeisers en dat van de schuldenaar prevaleren boven eigenbelang. Nick Huls betoogt dat de huidige gemeentelijke regelingen mensen onnodig lang in de schulden houden in plaats van hun tijdig het perspectief op een ‘schone lei’ te bieden. Hij bepleit een ruimere toegang tot het wettelijke schuldsaneringstraject, waarbij speciale schuldenrechters zouden moeten worden ingeschakeld. Tamara Madern vraagt in haar artikel aandacht voor schuldpreventie. Het gaat hierbij niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden die op het juiste moment en op de juiste manier kunnen worden ingezet. De auteur meent dat hiervoor te weinig aandacht is in wet- en regelgeving. De relatie tussen schuldenproblematiek en recidive komt aan bod in de bijdrage van Gercoline van Beek, Vivienne de Vogelen Dike van de Mheen. Reclasseringswerkers blijken niet goed toegerust om mogelijke financiële problemen van hun cliënten bespreekbaar te maken, laat staan hen daarbij te helpen. De auteurs komen met aanbevelingen hoe dat beter kan. Ten slotte bespreekt Nick Huls het postuum verschenen rapport van WODC-onderzoeker Roland Eshuis over het incassobeleid van het CJIB.

Zoeken in het JV-archief

392 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

De aanpak van de schuldenproblematiek

Hoewel de economie in de afgelopen jaren bloeide, hebben veel huishoudens zich nog altijd niet kunnen verlossen van de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2020/01 | 04-06-2020

Jeugdzorg onder druk

Het is vijf jaar geleden dat de decentralisatie en beoogde transitie van de jeugdzorg in Nederland werd ingezet met de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/06 | 31-12-2019

Criminaliteit en veiligheid in mainports

In dit themanummer van Justitiële Verkenningen staan criminaliteit en veiligheid op zogenoemde mainports centraal. De Raad...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/05 | 19-12-2019

De toekomst verkennen en voorspellen

Het verkennen of voorspellen van de toekomst in enigerlei vorm is bij veel overheidsorganisaties steeds vaker een onderdeel...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/04 | 05-11-2019

Justitieel toezicht in de samenleving

Het aantal mensen onder justitieel toezicht is in de laatste decennia explosief gestegen, zowel in Nederland als daarbuiten....

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/03 | 23-07-2019

Onafhankelijk onderzoek

Begin dit jaar kwam het laatste van de drie onderzoeksrapporten uit naar aanleiding van de zogeheten WODC-affaire. Deze...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/02 | 27-05-2019

Rechtspraak om de hoek

In dit themanummer ‘Rechtspraak om de hoek’ staat de (fysieke) afstand van de rechtspraak tot de burger centraal. In de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2019/01 | 21-03-2019

Onveiligheidsgevoelens

Het tegengaan van (niet functionele) gevoelens van onveiligheid is in de afgelopen jaren een bijna net zo belangrijk doel van...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/06 | 18-12-2018

De digitalisering van georganiseerde misdaad

De digitalisering van de samenleving en het massale gebruik van internet hebben de samenleving in de afgelopen decennia...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/05 | 18-10-2018

Rechter in de marge?

Buitengerechtelijke sanctietoepassing heeft in de afgelopen decennia een grote vlucht genomen. Zozeer dat inmiddels kan...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/04 | 03-09-2018

Keuzemenu