Bestelinformatie - Justitiële verkenningen

Bestelinformatie - Justitiële verkenningen

Losse nummers voor justitiemedewerkers

Er wordt op het WODC een zeer beperkte voorraad oudere uitgaven van Justitiële verkenningen aangehouden (tot en met de 40e jaargang, 2014). Justitiemedewerkers kunnen kosteloos een exemplaar aanvragen. Inmiddels zijn de volledige teksten van alle sinds 1975 verschenen nummers in gedigitaliseerde vorm beschikbaar via de startpagina van Justitiële verkenningen op de WODC-website.

Betaald abonnement

U kunt een jaarabonnement afsluiten op JV voor € 214,00 per jaar (exclusief btw) via www.boomjuridisch.nl. U ontvangt dan zes keer per jaar een papieren nummer en toegang tot www.bjutijdschriften.nl waar u het gehele online archief, dat teruggaat tot 2005, kunt bekijken. Neem voor meer informatie contact op met de klantenservice via info@boomjuridisch.nl of via tel. 070-330 70 33. U kunt hier ook voor slechts € 27,00 (exclusief btw) per stuk losse nummers bestellen, zolang de voorraad strekt.

Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan. Valt de aanvang van een abonnement niet samen met het kalenderjaar, dan wordt over het resterende gedeelte van het jaar een evenredig deel van de abonnementsprijs in rekening gebracht. Het abonnement kan alleen schriftelijk tot uiterlijk 1 december van het lopende abonnementsjaar worden opgezegd. Bij niet-tijdige opzegging wordt het abonnement automatisch voor een jaar verlengd