Justitiële verkenningen, 2020, nr. 1 - De aanpak van de schuldenproblematiek

Centraal in dit themanummer staat het hardnekkige probleem van risicovolle en problematische particuliere schulden in Nederland.

Nadja Jungmann laat zien dat de veranderingen in de regels voor incasso na 2000 belangrijk hebben bijgedragen aan de verergering van de schuldenproblematiek. Ook de wijze waarop gemeenten in de afgelopen jaren de doelen en inrichting van de schuldhulpverlening herijkten, heeft ongelukkig uitgepakt. Ad Baan en Bram Berkhout analyseren de twee verschillende trajecten die in Nederland bestaan ter oplossing van een problematische schuld, de zogeheten minnelijke schuldregeling enerzijds en de door een rechter opgelegde wettelijke schuldsanering anderzijds en concluderen dat een herontwerp van het systeem nodig is. André Moerman geeft een overzicht van nieuwe wetgeving die wordt voorbereid om te komen tot modernisering van de incassopraktijk. Hij beklemtoont dat een geïntegreerde aanpak nodig is, waarbij het belang van alle schuldeisers en dat van de schuldenaar prevaleren boven eigenbelang. Nick Huls betoogt dat de huidige gemeentelijke regelingen mensen onnodig lang in de schulden houden in plaats van hun tijdig het perspectief op een ‘schone lei’ te bieden. Hij bepleit een ruimere toegang tot het wettelijke schuldsaneringstraject, waarbij speciale schuldenrechters zouden moeten worden ingeschakeld. Tamara Madern vraagt in haar artikel aandacht voor schuldpreventie. Het gaat hierbij niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden die op het juiste moment en op de juiste manier kunnen worden ingezet. De auteur meent dat hiervoor te weinig aandacht is in wet- en regelgeving. De relatie tussen schuldenproblematiek en recidive komt aan bod in de bijdrage van Gercoline van Beek, Vivienne de Vogelen Dike van de Mheen. Reclasseringswerkers blijken niet goed toegerust om mogelijke financiële problemen van hun cliënten bespreekbaar te maken, laat staan hen daarbij te helpen. De auteurs komen met aanbevelingen hoe dat beter kan. Ten slotte bespreekt Nick Huls het postuum verschenen rapport van WODC-onderzoeker Roland Eshuis over het incassobeleid van het CJIB.

Zoeken in het JV-archief

392 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Krijgsmacht en politietaken

Dit themanummer gaat over de rol van de krijgsmacht in de binnenlandse rechtshandhaving. Interne en de externe veiligheid...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/03 | 25-06-2018

Verbanning en nieuwe vormen van uitsluiting

Op tal van plaatsen in Nederland zijn eeuwenoude zogeheten banpalen te vinden. Ze markeren de oude grenzen van de banne, het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/02 | 17-05-2018

Geheime diensten en de democratische rechtsstaat

Aan de vooravond van het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21...

Publicatie | Nummer in reeks: 2018/01 | 12-03-2018

Intelligentie en criminaliteit

In dit themanummer staat de relatie tussen intelligentie en criminaliteit (en/of antisociaal gedrag) centraal. Intelligentie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/06 | 20-12-2017

Liquidaties in Nederland

Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan het fenomeen liquidaties. Als het om moord en doodslag gaat lopen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/05 | 11-10-2017

De toekomstbestendigheid van de politie

Het is vijf jaar geleden dat Justitiële verkenningen een themanummer wijdde aan de politie. Dat was aan de vooravond van de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/04 | 13-09-2017

Terrorisme- en radicaliseringsstudies

Het onderzoek op het terrein van terrorisme en radicalisering heeft sinds de aanslagen van 11 september 2001 in New York een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/03 | 14-08-2017

Criminaliteit in Noord-Brabant

De wijdverbreide criminaliteit in de provincie Noord-Brabant is al langere tijd een bron van zorg. Brabantse burgemeesters...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/02 | 10-05-2017

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | Nummer in reeks: 2017/01 | 08-03-2017

Empirisch-juridisch onderzoek

Empirisch-juridisch onderzoek wordt ook wel aangeduid als Empirical Legal Studies (ELS). De wortels van ELS gaan terug tot...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/06 | 12-12-2016

Keuzemenu