Justitiële verkenningen, 2018, nr. 6 - Onveiligheidsgevoelens

De nieuwe aflevering van Justitiële verkenningen (Jv6/2018) is gewijd aan Onveiligheidsgevoelens.

Onveiligheidsgevoelens

Nederlanders blijken zich in de afgelopen jaren minder vaak onveilig te voelen dan voorheen. Deze daling houdt echter geen gelijke tred met de gelijktijdige daling van de criminaliteit. Veiligheidsbeleving kent een eigen dynamiek. Wat kunnen overheden doen om de veiligheidsbeleving van burgers positief te beïnvloeden en welke strategieën hanteren burgers zelf? Marnix Eysink Smeets trapt af met een kritische beschouwing van de stand van zaken in de fear of crime studies. Er moet veel meer aandacht komen voor de mechanismen en beïnvloedbaarheid van veiligheidsbeleving, zo luidt zijn conclusie. Lonneke van Noije en Jurjen Idema bespreken op basis van empirisch onderzoek de verschillende aspecten van onveiligheidsbeleving. Ook toetsen zij de onderlinge samenhang tussen onder andere angst voor slachtofferschap en het algemene gevoel van onveiligheid. Remco Spitshoven staat in zijn bijdrage stil bij de ongrijpbare aard van de term onveiligheidsgevoelens. Na een theoretische analyse doet hij verslag van een onderzoek naar veiligheidsbeleving in twaalf buurten. Iris Glas en Roel Jennissen onderzochten of er een verband is tussen onveiligheidsgevoelens op buurtniveau en etnische diversiteit. Hoe meer verscheidenheid in de buurt, des te groter de kans dat inwoners onveiligheid ervaren, zo concluderen zij. Ten slotte doen Jelle Brands en Janne van Doorn verslag van een onderzoek onder studenten in het uitgaansgebied van Utrecht. De respondenten blijken verschillende strategieën te hanteren om met gevoelens van onveiligheid om te gaan.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201806-onveiligheidsgevoelens.aspx

Zoeken in het JV-archief

385 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Verboden liefdes

De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/04 | 03-09-2015

Vluchtelingen in Europa

Aan de zuidkust van Europa spelen zich al jaren dramatische taferelen af met vluchtelingen die verdrinken tijdens de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/03 | 22-07-2015

Spanningen tussen Rijk en gemeenten

Op meerdere beleidsterreinen gaapt er een kloof tussen 'de Haagse werkelijkheid' en gemeenten, zo laat dit themanummer van...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/02 | 02-06-2015

Misdaadgeld, witwassen en ontnemen

Toen negen jaar geleden Justitiële verkenningen een themanummer (2006, nr. 2) uitbracht over witwassen, was de aanpak van dit...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/01 | 10-03-2015

Webdossier bij jubileumnummer Justitiële verkenningen (2014/06)

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/07 | 11-12-2014

40 jaar JV

Navelstaren wordt doorgaans niet gezien als een erg productieve bezigheid. Toch heeft de redactieraad van Justitiële...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/06 | 11-12-2014

Europa en zijn Roma

De Roma vormen de grootste minderheidsgroep van Europa. Het is moeilijk te zeggen hoe groot hun aandeel in de Europese...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/05 | 26-11-2014

Met zachte dwang

Nudging ('een duwtje geven') wordt gezien als een van de meest veelbelovende technieken om burgers te helpen een goede...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/04 | 15-09-2014

Fraude

In dit themanummer wordt een meer algemene definitie gehanteerd van fraude: opzettelijke misleiding om een voordeel te...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/03 | 05-08-2014

Voedselcriminaliteit

Nederland en andere Europese landen zijn in de afgelopen periode opgeschrikt door verschillende voedselschandalen. Vooral in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/02 | 06-05-2014

Keuzemenu