Justitiële verkenningen, 2020, nr. 1 - De aanpak van de schuldenproblematiek

Centraal in dit themanummer staat het hardnekkige probleem van risicovolle en problematische particuliere schulden in Nederland.

Nadja Jungmann laat zien dat de veranderingen in de regels voor incasso na 2000 belangrijk hebben bijgedragen aan de verergering van de schuldenproblematiek. Ook de wijze waarop gemeenten in de afgelopen jaren de doelen en inrichting van de schuldhulpverlening herijkten, heeft ongelukkig uitgepakt. Ad Baan en Bram Berkhout analyseren de twee verschillende trajecten die in Nederland bestaan ter oplossing van een problematische schuld, de zogeheten minnelijke schuldregeling enerzijds en de door een rechter opgelegde wettelijke schuldsanering anderzijds en concluderen dat een herontwerp van het systeem nodig is. André Moerman geeft een overzicht van nieuwe wetgeving die wordt voorbereid om te komen tot modernisering van de incassopraktijk. Hij beklemtoont dat een geïntegreerde aanpak nodig is, waarbij het belang van alle schuldeisers en dat van de schuldenaar prevaleren boven eigenbelang. Nick Huls betoogt dat de huidige gemeentelijke regelingen mensen onnodig lang in de schulden houden in plaats van hun tijdig het perspectief op een ‘schone lei’ te bieden. Hij bepleit een ruimere toegang tot het wettelijke schuldsaneringstraject, waarbij speciale schuldenrechters zouden moeten worden ingeschakeld. Tamara Madern vraagt in haar artikel aandacht voor schuldpreventie. Het gaat hierbij niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden die op het juiste moment en op de juiste manier kunnen worden ingezet. De auteur meent dat hiervoor te weinig aandacht is in wet- en regelgeving. De relatie tussen schuldenproblematiek en recidive komt aan bod in de bijdrage van Gercoline van Beek, Vivienne de Vogelen Dike van de Mheen. Reclasseringswerkers blijken niet goed toegerust om mogelijke financiële problemen van hun cliënten bespreekbaar te maken, laat staan hen daarbij te helpen. De auteurs komen met aanbevelingen hoe dat beter kan. Ten slotte bespreekt Nick Huls het postuum verschenen rapport van WODC-onderzoeker Roland Eshuis over het incassobeleid van het CJIB.

Zoeken in het JV-archief

392 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is een populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/05 | 26-10-2016

Modern gezinsleven en het recht

Het Nederlandse gezins- en familieleven heeft in de afgelopen decennia de nodige veranderingen ondergaan. Zo zijn moeders in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/04 | 12-09-2016

Nieuwe technologieën in opsporing en veiligheidszorg

De opkomst van nieuwe technologieën stelt de politie en andere rechtshandhavingsinstanties in staat proactiever en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/03 | 14-07-2016

Radicalisering en terrorisme

De aanslagen in Parijs op 13 november 2015 en in Brussel op 22 maart 2016 hebben het besef versterkt dat de strijd in Syrië...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/02 | 19-05-2016

Vernieuwende onderzoeksmethoden

De sociale wetenschappen zijn decennialang gegijzeld door de tegenstelling tussen onderzoekers die kwantitatieve methoden...

Publicatie | Nummer in reeks: 2016/01 | 24-03-2016

Ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling staat sinds 2010 op de politieke agenda en krijgt de laatste jaren steeds meer aandacht. Het ministerie...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/06 | 23-12-2015

Mensbeelden in het strafrecht

Onze mensbeelden veranderen en het strafrecht verandert mee. Als uitgangspunt van dit themanummer over Mensbeelden in het...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/05 | 11-11-2015

Verboden liefdes

De keuze van een liefdespartner is door de eeuwen heen altijd beperkt door kerkelijke en maatschappelijke...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/04 | 03-09-2015

Vluchtelingen in Europa

Aan de zuidkust van Europa spelen zich al jaren dramatische taferelen af met vluchtelingen die verdrinken tijdens de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/03 | 22-07-2015

Spanningen tussen Rijk en gemeenten

Op meerdere beleidsterreinen gaapt er een kloof tussen 'de Haagse werkelijkheid' en gemeenten, zo laat dit themanummer van...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/02 | 02-06-2015

Keuzemenu