Justitiële verkenningen, 2019, nr. 6 - Jeugdzorg onder druk

De decentralisatie en beoogde transitie van de jeugdzorg die vijf jaar geleden werd ingezet, heeft niet geleid tot de gehoopte vereenvoudiging van het stelsel noch tot een vermindering van zorggebruik. Met dit themanummer ‘Jeugdzorg onder druk’ wordt beoogd licht te werpen op het politieke en besluitvormingsproces rond de totstandkoming van de Jeugdwet en de daaruit voortvloeiende decentralisatie naar de gemeenten.

Saskia Wijsbroek, Marije Kesselring en Dorien Graas memoreren met welke nieuwe taken de gemeenten werden belast en welke doelstellingen qua inhoudelijke vernieuwing tegelijkertijd werden nagestreefd. Zij constateren dat de realisering daarvan nog ver weg is. De auteurs pleiten voor investeringen in de versterking van de pedagogische basis in de gehele leefomgeving van alle jongeren. Ido Weijers analyseert in een terugblik het politieke en besluitvormingsproces rond de totstandkoming en aanvaarding van de Jeugdwet en stelt drie maatregelen voor om ‘te redden wat er nog te redden valt’. Caroline Vink beschrijft hoe de decentralisatie van de jeugdzorg in Denemarken is verlopen en benoemt de overeenkomsten en verschillen met Nederland. Ook aspecten van de organisatie van jeugdzorg in Duitsland en Noorwegen komen aan de orde. Linde Broekhoven, Inge Simons en Floor van Santvoort constateren op grond van literatuur dat gezinsgericht werken in de jeugdzorg vaak positieve resultaten geeft. In de gesloten residentiële jeugdzorg moeten verschillende obstakels worden overwonnen om een dergelijke benadering te realiseren, zo laten zij zien in dit artikel. Monika Smit gaat in op de opvang in Nederland van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en hoe veel van deze jongeren omgaan met de stressvolle gebeurtenissen en het geweld die ze hebben meegemaakt. In principe kunnen zij bij de reguliere ggz terecht, maar door tal van oorzaken lukt verwijzing vaak niet.

Zie: Jeugdzorg onder druk

Zoeken in het JV-archief

391 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Keuzemenu