Justitiële verkenningen, 2020, nr. 1 - De aanpak van de schuldenproblematiek

Centraal in dit themanummer staat het hardnekkige probleem van risicovolle en problematische particuliere schulden in Nederland.

Nadja Jungmann laat zien dat de veranderingen in de regels voor incasso na 2000 belangrijk hebben bijgedragen aan de verergering van de schuldenproblematiek. Ook de wijze waarop gemeenten in de afgelopen jaren de doelen en inrichting van de schuldhulpverlening herijkten, heeft ongelukkig uitgepakt. Ad Baan en Bram Berkhout analyseren de twee verschillende trajecten die in Nederland bestaan ter oplossing van een problematische schuld, de zogeheten minnelijke schuldregeling enerzijds en de door een rechter opgelegde wettelijke schuldsanering anderzijds en concluderen dat een herontwerp van het systeem nodig is. André Moerman geeft een overzicht van nieuwe wetgeving die wordt voorbereid om te komen tot modernisering van de incassopraktijk. Hij beklemtoont dat een geïntegreerde aanpak nodig is, waarbij het belang van alle schuldeisers en dat van de schuldenaar prevaleren boven eigenbelang. Nick Huls betoogt dat de huidige gemeentelijke regelingen mensen onnodig lang in de schulden houden in plaats van hun tijdig het perspectief op een ‘schone lei’ te bieden. Hij bepleit een ruimere toegang tot het wettelijke schuldsaneringstraject, waarbij speciale schuldenrechters zouden moeten worden ingeschakeld. Tamara Madern vraagt in haar artikel aandacht voor schuldpreventie. Het gaat hierbij niet alleen om kennis, maar ook om vaardigheden die op het juiste moment en op de juiste manier kunnen worden ingezet. De auteur meent dat hiervoor te weinig aandacht is in wet- en regelgeving. De relatie tussen schuldenproblematiek en recidive komt aan bod in de bijdrage van Gercoline van Beek, Vivienne de Vogelen Dike van de Mheen. Reclasseringswerkers blijken niet goed toegerust om mogelijke financiële problemen van hun cliënten bespreekbaar te maken, laat staan hen daarbij te helpen. De auteurs komen met aanbevelingen hoe dat beter kan. Ten slotte bespreekt Nick Huls het postuum verschenen rapport van WODC-onderzoeker Roland Eshuis over het incassobeleid van het CJIB.

Zoeken in het JV-archief

392 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Misdaadgeld, witwassen en ontnemen

Toen negen jaar geleden Justitiële verkenningen een themanummer (2006, nr. 2) uitbracht over witwassen, was de aanpak van dit...

Publicatie | Nummer in reeks: 2015/01 | 10-03-2015

Webdossier bij jubileumnummer Justitiële verkenningen (2014/06)

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/07 | 11-12-2014

40 jaar JV

Navelstaren wordt doorgaans niet gezien als een erg productieve bezigheid. Toch heeft de redactieraad van Justitiële...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/06 | 11-12-2014

Europa en zijn Roma

De Roma vormen de grootste minderheidsgroep van Europa. Het is moeilijk te zeggen hoe groot hun aandeel in de Europese...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/05 | 26-11-2014

Met zachte dwang

Nudging ('een duwtje geven') wordt gezien als een van de meest veelbelovende technieken om burgers te helpen een goede...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/04 | 15-09-2014

Fraude

In dit themanummer wordt een meer algemene definitie gehanteerd van fraude: opzettelijke misleiding om een voordeel te...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/03 | 05-08-2014

Voedselcriminaliteit

Nederland en andere Europese landen zijn in de afgelopen periode opgeschrikt door verschillende voedselschandalen. Vooral in...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/02 | 06-05-2014

Toegankelijkheid van het recht

Artikel 6 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) laat niets...

Publicatie | Nummer in reeks: 2014/01 | 04-03-2014

Kijken naar Amerika

De Verenigde Staten hebben sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog een voorbeeldfunctie op het terrein van sociale...

Publicatie | Nummer in reeks: 2013/08 | 19-12-2013

Klokkenluiders

Dit themanummer beoogt een bijdrage te leveren aan de voortgaande discussie over de rol van klokkenluiders in de samenleving...

Publicatie | Nummer in reeks: 2013/07 | 21-11-2013

Keuzemenu