Justitiële verkenningen, 2018, nr. 6 - Onveiligheidsgevoelens

De nieuwe aflevering van Justitiële verkenningen (Jv6/2018) is gewijd aan Onveiligheidsgevoelens.

Onveiligheidsgevoelens

Nederlanders blijken zich in de afgelopen jaren minder vaak onveilig te voelen dan voorheen. Deze daling houdt echter geen gelijke tred met de gelijktijdige daling van de criminaliteit. Veiligheidsbeleving kent een eigen dynamiek. Wat kunnen overheden doen om de veiligheidsbeleving van burgers positief te beïnvloeden en welke strategieën hanteren burgers zelf? Marnix Eysink Smeets trapt af met een kritische beschouwing van de stand van zaken in de fear of crime studies. Er moet veel meer aandacht komen voor de mechanismen en beïnvloedbaarheid van veiligheidsbeleving, zo luidt zijn conclusie. Lonneke van Noije en Jurjen Idema bespreken op basis van empirisch onderzoek de verschillende aspecten van onveiligheidsbeleving. Ook toetsen zij de onderlinge samenhang tussen onder andere angst voor slachtofferschap en het algemene gevoel van onveiligheid. Remco Spitshoven staat in zijn bijdrage stil bij de ongrijpbare aard van de term onveiligheidsgevoelens. Na een theoretische analyse doet hij verslag van een onderzoek naar veiligheidsbeleving in twaalf buurten. Iris Glas en Roel Jennissen onderzochten of er een verband is tussen onveiligheidsgevoelens op buurtniveau en etnische diversiteit. Hoe meer verscheidenheid in de buurt, des te groter de kans dat inwoners onveiligheid ervaren, zo concluderen zij. Ten slotte doen Jelle Brands en Janne van Doorn verslag van een onderzoek onder studenten in het uitgaansgebied van Utrecht. De respondenten blijken verschillende strategieën te hanteren om met gevoelens van onveiligheid om te gaan.

Zie: https://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/jv201806-onveiligheidsgevoelens.aspx

Zoeken in het JV-archief

385 document(en) gevonden Justitiële Verkenningen

Justitiële Verkenningen

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Deuren op slot

Deze aflevering is geheel gewijd aan een bijzonder gebeurtenis die afgelopen juni in Stockholm plaatsvond. De criminoloog en...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/07 | 27-11-2012

Mensenrechten in Nederland

Nederland neemt internationaal een belangrijke positie in als voorvechter van de mensenrechten. Respect voor mensenrechten...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/06 | 25-10-2012

Politie anno 2012

Op 1 januari 2013 wordt alle burgerlijke politie in Nederland samengevoegd in één korps Nationale Politie, beheerd door één...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/05 | 03-09-2012

Professionals en protocollering

In dit themanummer staan beroepen en organisaties in de justitieketen centraal, evenals de vraag hoe professionaliteit zich...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/04 | 23-07-2012

Tappen en infiltreren

De telefoontap is een veelvuldig ingezet opsporingsmiddel. Nu de inzet van telefoontap steeds minder effectief blijkt en de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/03 | 23-05-2012

Groene criminologie

Groene criminologie onderscheidt zich van andere meer legalistisch geörienteerde criminologie door het centraal stellen van...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/02 | 18-04-2012

Veiligheid in cyberspace

In dit themanummer worden actuele ontwikkelingen rond 'digitale piraterij' nader geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor...

Publicatie | Nummer in reeks: 2012/01 | 06-03-2012

Function creep en privacy

In het Nederlands bestaat er nog geen bevredigende vertaling van het fenomeen 'function creep'. De uit de bestuurskunde...

Publicatie | Nummer in reeks: 2011/08 | 29-12-2011

Visuele technieken in opsporing en rechtspraak

De technologische ontwikkelingen hebben hun weerslag op de diverse fasen van de strafrechtspleging. Of alle actoren binnen de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2011/07 | 28-11-2011

Scheiding en ouderschap

In dit themanummer over scheiding en ouderschap is veel aandacht voor de ontwikkelingen in de scheidingswetgeving, de...

Publicatie | Nummer in reeks: 2011/06 | 27-10-2011

Keuzemenu