Overige WODC-publicaties

Overige publicaties (mede van) het WODC die niet in WODC-reeksen zijn verschenen - alfabetisch gesorteerd op publicatietitel

248 document(en) gevonden Overige publicaties

Overige publicaties

"Daar lig ik niet echt wakker van"; gesprekken met ondernemers uit het Midden- en Kleinbedrijf over criminaliteit en criminaliteitspreventie

De interviews hadden onder meer betrekking op criminaliteit, criminaliteitspreventie, gedragscodes, criminogene effecten van...

Publicatie | 31-08-1994

"Goed gemerkt"; Een actie ter bestrijding van inbraak en diefstal; een eerste evaluatie

In dit rapport worden de resultaten van de eerste bevolkingsenquete gepresenteerd. Dat wil zeggen dat er slechts antwoord...

Publicatie | 15-05-1983

"Halt": een alternatieve aanpak van vandalisme; interimrapport van een evaluatie-onderzoek naar vandalismeprojecten

In dit interimrapport worden de zeven bestaande Halt-projecten beschreven. Daarbij komen aan de orde: de organisatie in het...

Publicatie | 04-03-1987

25 jaar Van der Hoeven kliniek; De patiëntenpopulatie van de dr. Henri van der Hoevenkliniek in de periode 1955-1977: achtergronden, afloop van de behandeling en recidive

Dit interimrapport bevat de beantwoording van vier deelvragen: In hoeverre is de aard van de patiëntenpopulatie, die in de...

Publicatie | 30-10-1981

Accountantscontrole, fraude en meldplicht; Een onderzoek naar de werking van de Verordening op de fraudemelding

Door de leden van de twee beroepsorganisaties van de accountants in Nederland (Het Koninklijk NIVRA en de NOvAA) is in het...

Publicatie | 01-10-1996

Achtergronden van de vervolgingsbeslissing; Arrondissement Amsterdam

In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op de beslissing van...

Publicatie | 01-04-1977

Ademanalyse als bewijs; werklast-consequenties voor politie en justitie

Publicatie | 04-03-1987

Allochtonen in detentie

Als gevolg van migratiestromen wordt het justitiële apparaat in toenemende mate met grotere aantallen allochtonen...

Publicatie | 31-01-1985

Alternatives to prison sentences; Experiences and development

This study presents an overview of experiences with alternative sanctions in other countries with a view to the future...

Publicatie | 15-10-1994

Bestuurlijke preventie van veel voorkomende criminaliteit; een enquête onder gemeenten, parketten en provincies

Bij het samenstellen van de enquête is uitgegaan van de volgende algemene vragen: Hebben de gemeenten een actief...

Publicatie | 27-12-1989