Publicaties per jaar

Chronologisch gesorteerd op datum openbaarmaking

De [Periode] sortering vindt altijd plaats op Jaar van uitgave. Dit geldt voor alle publicatie series in het onderdeel publicaties.

2965 document(en) gevonden Publicaties per jaar

Publicaties per jaar

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Evaluatie College gerechtelijk deskundigen

De kerntaken van het College gerechtelijk deskundigen zijn het (her)normeren van forensische deskundigheidsgebieden en het...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2020

Procesevaluatie pilot Tynaarlo

Per 1 augustus 2018 is een pilot gestart voor statushouders en kansrijke asielzoekers in de gemeente Tynaarlo, getiteld TuVo...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2020

National Risk Assessment Witwassen 2019

Het Nederlandse beleid ter preventie en bestrijding van witwassen is gebaseerd op de aanbevelingen door de Financial Action...

Onderzoek met publicatie | 03-07-2020

Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders; Identificatie, gedeelde waarden, evaluaties en institutioneel vertrouwen

De rechtsstaat is een essentieel onderdeel van de Nederlandse maatschappij. Om deze te waarborgen, is het belangrijk dat het...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2020

Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen; Eindrapport

Eind 2018 hebben het Rijk en gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten ten behoeve van het realiseren van een...

Onderzoek met publicatie | 01-07-2020

Omgangsregeling tussen ouders na scheiding; Eindrapport

Op 1 maart 2009 is de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding in werking getreden. In deze wet is...

Onderzoek met publicatie | 30-06-2020

Toekomstgerichte begeleiding en vrijwillige terugkeer van afgewezen alleenstaande minderjarige vreemdelingen; Knelpunten en mogelijke oplossingen

In het nieuwe opvangmodel voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’s) dat sinds 2016 geldt, worden jongeren met een...

Onderzoek met publicatie | 30-06-2020

Integratie en vertrek van een recent cohort AMV’s in Nederland (2014-2019)

Tussen 1 januari 2014 en 31 augustus 2019 werden 8.775 asielaanvragen ingediend door alleenstaande minderjarige vreemdelingen...

Onderzoek met publicatie | 30-06-2020

Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen; Een verkennend onderzoek - Met casestudy’s naar contentmoderatie door online platformen, zelfrijdende auto’s, de rechtspraak en overheidsincasso bij verkeersboetes

De snelle technologische ontwikkelingen maken het noodzakelijk om vooruit te kijken. Software kan worden gebruikt om...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2020

Op zoek naar methoden om recidive tijdens een strafrechtelijk traject in kaart te brengen; Recidive tijdens tbs met dwangverpleging als testcase

Onderzoek naar recidive tijdens strafrechtelijke trajecten is niet mogelijk met de analysemethode waarmee het WODC...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2020