Publicaties per jaar

Chronologisch gesorteerd op datum openbaarmaking

De [Periode] sortering vindt altijd plaats op Jaar van uitgave. Dit geldt voor alle publicatie series in het onderdeel publicaties.

2829 document(en) gevonden Publicaties per jaar

Publicaties per jaar

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt zoeken. U kunt ook op een deel van de zoekterm zoeken met behulp van een asterisk (zoekterm*).

Law and criminal justice towards research minded policy-making

Publicatie | 19-05-1976

Individuele gratieverlening in misdrijven en recidive

De aanleiding tot dit onderzoek was de zorg van de Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht dat met het kwijtschelden of...

Publicatie | 01-05-1976

Alternatieve strafrechtelijke sancties

De gevangenisstraf draagt niet bij tot een afname van de criminaliteit. Bovendien stigmatiseert zij de delinquent en kost zij...

Publicatie | 28-04-1976

Kriminaliteit en technopreventie

In dit rapport wordt ingegaan op de vraag in hoeverre technopreventie kan bijdragen aan het voorkomen van criminaliteit. Een...

Publicatie | 01-04-1976

Varianummer

Publicatie | 28-03-1976

De Nederlandse gemeenteraad en de kriminaliteit ; Kort verslag van een onderzoek naar de aandacht die in de gemeenteraden van 180 Nederlandse gemeenten besteed is aan de ontwikkeling van de kriminaliteit

Eén van de onderwerpen waaraan tijdens de behandeling van de Justitiebegroting 1974 in de Tweede Kamer aandacht werd besteed,...

Publicatie | 01-03-1976

Buitenlandse gedetineerden in Nederland

Eind februari 1975 nam het United Nations Social Defence Research Institute (UNSDRI) het initiatief tot een internationaal...

Publicatie | 01-03-1976

Autodiefstal

Dit onderzoek richt zich voornamelijk op het preventieve vlak. Het wil onderzoeken onder welke omstandigheden en voorwaarden...

Publicatie | 01-03-1976

Totale inrichtingen en hun effecten

Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor...

Publicatie | 28-02-1976

Verbaliseringsbeleid misdrijven

In opdracht van de Commissie Verbaliseringsbeleid Misdrijven heeft het WODC zich beziggehouden met een onderzoek waarin...

Publicatie | 27-01-1976