Publicaties per jaar

Chronologisch gesorteerd op datum openbaarmaking

De [Periode] sortering vindt altijd plaats op Jaar van uitgave. Dit geldt voor alle publicatie series in het onderdeel publicaties.

2965 document(en) gevonden Publicaties per jaar

Publicaties per jaar

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Onderzoek assistentieverlening gemeentepolitie Den Haag

De doelstelling van het onderzoek werd als volgt geformuleerd: (a) een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aard en...

Publicatie | 01-03-1975

Varianummer

Publicatie | 01-03-1975

Proces-verbaal wegens overtreding van de Opiumwet in de jaren 1974-1975; Verslag van een beschrijvend, statistisch onderzoek

Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het huidige politiële en justitiële optreden tegen gebruikers en/of...

Publicatie | 01-02-1975

De maatregel van terbeschikkingstelling van de regering

Dit themanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van Justitiële verkenningen heeft geprobeerd een gevarieerd...

Publicatie | 01-02-1975

Roofovervallen in Nederland 1968-1975

Dit is een analyse van gegevens betreffende roofovervallen die sinds 1968 door de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI)...

Publicatie | 12-01-1975

Een afhandelingsprocedure in geval van eenvoudige winkeldiefstal; verslag en evaluatie van een experiment

Op initiatief van en (mede) in overleg met W.L. de Walle, hoofdofficier van justitie te Almelo, stelde de auteur een...

Publicatie | 12-11-1974

Legalisering van hennepprodukten; Argumenten pro en contra; een inventariserend literatuurrapport

Overzicht van sociaal-politieke, filosofisch argumenten, criminologische argumenten, strafrechtelijke argumenten, argumenten...

Publicatie | 01-07-1974

Doorrijden na ongeval; Een samenvattend literatuurrapport

Allereerst zal een beeld gegeven worden van de omvang van het verschijnsel 'doorrijden na ongeval' in Nederland. Vervolgens...

Publicatie | 01-05-1974

Snelheid van berechting en recidive; Verslag van een onderzoek

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch onderzoek naar het speciaal preventieve effect van de...

Publicatie | 01-05-1974

Opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen; Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 7e jrg., nr. 1, maart 1974

Wat is de achtergrond van opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen? Het ligt voor de hand dat...

Publicatie | 12-02-1974