Publicaties per jaar

Chronologisch gesorteerd op datum openbaarmaking

De [Periode] sortering vindt altijd plaats op Jaar van uitgave. Dit geldt voor alle publicatie series in het onderdeel publicaties.

2968 document(en) gevonden Publicaties per jaar

Publicaties per jaar

Zoek op een exact begrip met behulp van " " - bijvoorbeeld: "diefstal met geweld".

Doorrijden na ongeval; Een samenvattend literatuurrapport

Allereerst zal een beeld gegeven worden van de omvang van het verschijnsel 'doorrijden na ongeval' in Nederland. Vervolgens...

Publicatie | 01-05-1974

Snelheid van berechting en recidive; Verslag van een onderzoek

In dit verslag worden de resultaten gepresenteerd van een empirisch onderzoek naar het speciaal preventieve effect van de...

Publicatie | 01-05-1974

Opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen; Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 7e jrg., nr. 1, maart 1974

Wat is de achtergrond van opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen? Het ligt voor de hand dat...

Publicatie | 12-02-1974

Het kraken van woningen; Argumenten pro en contra strafbaarstelling; een beknopt literatuurrapport

Overzicht van de literatuur die over het kraken van woningen verschenen is. Met name is gelet op de argumenten die de...

Publicatie | 01-01-1974

Beleidstheorieën

Aanleiding voor dit thema is de gedachte (maar ook waarneming) dat de wetenschappelijke onderbouwing van (justitieel) beleid...

Publicatie | 30-12-1899

Cybercrime

Cybercrime ofwel computer- en internetcriminaliteit is in een luttel aantal jaren uitgegroeid tot een verschijnsel waarmee...

Publicatie | 30-12-1899

Europa

Themanummer van JV tegen de achtergrond van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese raad, tweede helft van 2004....

Publicatie | 30-12-1899

Kosten en baten van beleid

Dit themanummer beziet wat er op het terrein van justitieel beleid en aangrenzende beleidsterreinen aan kosten-batenanalyse...

Publicatie | 30-12-1899