Wetenschappelijke artikelen van WODC'ers

In deze rubriek is een selectie opgenomen van wetenschappelijke artikelen van WODC’ers of waarvan WODC'ers co-auteur zijn. Het betreft bijdragen in belangrijke wetenschappelijke periodieken, veelal peer-reviewed. De artikelen zijn op persoonlijke titel geschreven.

Inleiding

In dit overzicht staan per jaar de titelbeschrijvingen van de artikelen aan in alfabetische volgorde op naam van de eerste auteur. Voor de artikelen zelf verwijzen wij u graag naar de gangbare diensten voor documentleverantie.
Het betreft artikelen die gepubliceerd zijn in het lopende jaar en de afgelopen jaren.
Oudere jaaroverzichten zijn hieronder bij Meer informatie als pdf te vinden.

2019

2018

 • Kruisbergen, E.W.
  De inzet van Mr Big en andere undercovertechnieken - Pleidooi voor een meer open en genuanceerd debat
  Strafblad, oktober 2018, pp. 40-49

 • Kruisbergen, E.W., R. Leukfeldt, E.R. Kleemans en R.A. Roks
  Criminele geldstromen en ICT: over innovatieve werkwijzen, oude zekerheden en nieuwe flessenhalzen
  Justitiële Verkenningen, 44e jrg., 2018, okt., nr. 5, pp. 23-39.

 • Kulu-Glasgow, I., D. Schans and M. Smit
  The Dutch battle for highly skilled migrants: policy, implementation and the role of social networks.
  Migration Letters, Vol. 15, 2018, nr. 4, pp. 517-532

 • Molenaar, D.
  De ontwikkeling van het aantal door bestuursorganen behandelde overtredingen
  Justitiële verkenningen, 44e jrg., 2018, feb., nr. 4, pp. 28-36
 • Odinot, G., C. de Poot en M. Verhoeven
  De aard en aanpak van georganiseerde cybercrime; bevindingen uit een internationale empirische studie
  Justitiële verkenningen, 44e jrg, 2018, okt., nr. 5, pp. 9-22

2017

 • Bargh, M.S., R. Choenni and R. Meijer
  On Addressing Privacy in Disseminating Judicial Data: Towards a Methodology
  Transforming Government: People, Process and Policy, vol. 11, 2017, nr. 1, pp. 9-41
  https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/TG-12-2015-0051

 • Beerthuizen, M.G.J.C., G. Weijters and A.M. van der Laan
  The impact of the release of Grand Theft Auto V on Dutch juvenile crime
  European Journal of Criminology, Online first August 7th, 2017

 • Berg, C.J.W. van den, K.A. Beijersbergen, P. Nieuwbeerta and A.J.E. Dirkzwager
  Sex offenders in prison: Are they socially isolated?
  Sexual Abuse, Online publication 4 April 2017
  https://doi.org/10.1177/1079063217700884

 • Bie, J.L. de, C.J. de Poot, J.D. Freilich and S.M. Charmak
  Changing organizational structures of jihadist networks in the Netherlands
  Social Networks, vol. 48, 2017, January, pp. 270-283

 • Boom, A. ten
  De behoefte aan bescherming van slachtoffers van misdrijven in verschillende slachtoffer-daderrelaties
  Tijdschrift voor Veiligheid, 15e jrg., nr. 1, pp. 3-17

 • Brugman, S., L.M. Cornet, D. Smeijers, K. Smeets, S. Oostermeijer, J.K. Buitelaar, R.J. Verkes, J. Lobbestael, C.H. de Kogel and L.M.C. Jansen
  Examining the reactive proactive questionnaire in adults in forensic and non-forensic settings: A variable- and person-based approach
  Aggressive Behavior, vol. 43, 2017, nr. 2, pp. 155-162

 • Croes, M.T.
  De relatie tussen islam en terrorisme. Een empirische benadering
  Justitiële verkenningen, 43e jrg., 2017, nr. 3, pp. 68-84

 • Croes, M.T., J. van der Schaaf, F.P. van Tulder en D.E.G. Moolenaar
  De complexiteit van vereenvoudiging: De casus Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz)
  Nederlands Juristenblad, 92e jrg., 2017, nr. 26, pp. 1809-1815

 • Donker, A.G. en C.H. de Kogel
  De biologische invloed op antisociaal gedrag
  In: Routes van het Recht: Over de rechtspsychologie - onder red. van P.J. van Koppen, J.W. de Keijser, R. Horselenberg en M. Jelicic
  Den Haag: Boom Juridisch, 2017, pp. 85-106

 • Eeden, C.A.J. van den, C.J. de Poot and P.J. van Koppen
  From Emergency Call to Crime Scene: Information Transference in the Criminal Investigation
  Forensic Science Policy & Management, vol. 8, 2017, nr. 3-4, pp. 79-89

 • Engbersen, G., A. Leerkes, P. Scholten and E. Snel
  The intra-EU Mobility Regime: Differentiation, Stratification and Contradictions
  Migration Studies, vol. 5, 2017, nr. 3, pp. 337-355

 • Gestel, B. van, en C.J. de Poot
  Tussen risico’s en aanslagen: Over de opsporing van terroristische misdrijven
  In: Terrorisme: Studies over terrorisme en terrorismebestrijding - onder red. van E. Bakker, E.R. Muller, U. Rosenthal en R. de Wijk
  (Handboeken Veiligheid 31)
  Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer, 2017, pp. 507-520

 • Gestel, B. van, en M.A. Verhoeven
  Liquidaties nieuwe stijl. Verruwing en professionalisering bij liquidaties in Nederland
  Justitiële verkenningen, 43e jrg., 2017, nr. 5, pp. 9-28

 • Gruijter, M. de, C. Nee and C.J. de Poot
  Identification at the crime scene: The sooner, the better? The interpretation of rapid identification information by CSIs at the crime scene
  Science and Justice, vol. 57, 2017, nr. 4, pp. 296-306

 • Gruijter, M. de, C. Nee and C.J. de Poot
  Rapid identification information and its influence on perceived clues at the crime scene: An experimental study
  Science and Justice, vol. 57, 2017, nr. 6, pp. 421-430

 • Gruijter, M. de, C.J. de Poot and H. Elffers
  Reconstructing with trace information: Does rapid identification information lead to better crime reconstructions?
  Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, vol. 14, 2017, nr. 1, pp. 88-103

 • Hintum, M. van, C.H. de Kogel (red.) en F.L. Leeuw (red.)
  Brein onder druk: Over stress, agressie en veerkracht
  Amsterdam: SWP, 2017

 • Horstkötter, D., A.G. Donker, C.H. de Kogel en L. Nauta-Janssen
  Hersenontwikkeling bij jongeren met antisociaal gedrag, ethische aspecten
  Podium voor Bio-ethiek, 24e jrg., 2017, nr. 4, pp. 6-9

 • Jennissen, R.
  Trends in de overrepresentatie van jongens en jongemannen met een Marokkaanse achtergrond in de verdachtenstatistiek
  Justitiële verkenningen, 43e jrg., 2017, nr. 1, pp. 50-70

 • Kruisbergen, E.W.
  When other methods fail... Infiltrating organized crime groups in the Netherlands
  In: Contemporary organized crime: developments, challenges and responses - ed. by J.M. Nelen and D. Siegel
  Dordrecht/Norwell,Massachusetts: Springer, 2017

 • Kulu-Glasgow, I., M. Smit en R.P.W. Jennissen
  For love or for papers? Sham marriages among Turkish (potential) migrants and gender implications
  In: Revisiting Gender and Migration - ed. by M.M. Yucesahin and P. Yazgan
  London: Transnational Press London, 2017

 • Laan, A.M. van der, M.G.C.J. Beerthuizen en H. Goudriaan
  Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit, 1997 tot 2015
  Justitiële verkenningen, 43e jrg., 2017, nr. 1, pp. 28-49

 • Leerkes, A. and M. Kox
  Pressured into a Preference to Leave? A Study on the “Specific” Deterrent Effects and Perceived Legitimacy of Immigration Detention
  Law & Society Review, vol. 51, 2017, nr. 4, pp. 895-929
  http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/lasr.12297/pdf

 • Leerkes, A., R. van Os and E. Boersema
  What drives 'soft deportation'? Understanding the rise of Assisted Voluntary Return in the Netherlands
  Population, Space and Place, vol. 23, 2017, nr. 8, e2059
  https://doi.org/10.1002/psp.2059

 • Maliepaard, M., A. Leerkes en D. Schans
  Een kwestie van tijd? Integratie asielzoekers gaat langzaam maar gestaag
  Demos, 33e jrg., 2017, nr. 8, pp. 1-4
  https://www.nidi.nl/shared/content/demos/2017/demos-33-08.pdf

 • Meeuwissen, J.A.C., M. de Gruijter en C.J. de Poot
  De invloed van snelle analyseresultaten op de interpretatie van een plaats delict: Een experimentele studie
  Tijdschrift voor Criminologie, 59e jrg., 2017, nr. 1-2, pp. 149-176

 • Moolenaar, D.
  Uitgaven aan veiligheidszorg
  ESB, 102e jrg., 2017, nr. 4746, pp. 58-59

 • Netten, N., S. Choenni, M.S. Bargh and R. Meijer
  Exploiting big data for evaluation studies
  In: Proceedings of the 10th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, March 7-9, 2017, New Delhi, India
  New York, ACM Press, 2017, pp. 228-231

 • Platje, E., L.J.M. Cornet en C.H. de Kogel
  Intelligentie, executieve functies en licht verstandelijke beperking in justitiecontext
  Justitiële verkenningen, 43e jrg., 2017, nr. 6, pp. 49-62

 • Poot, C.J. de, J.W. van Prooijen, J.W. de Keijser
  Experimenten in de criminologie
  Tijdschrift voor Criminologie, 59e jrg., 2017, nr. 1-2, pp. 3-9

 • Ramakers, A., P. Nieuwbeerta, J. van Wilsem, R. Apel en A. Dirkzwager
  The past and future labor market careers of Dutch prisoners
  In: The Routledge International Handbook of Life-Course Criminology - ed. by A. Blokland and V. van der Geest
  London/New York: Routledge, 2017, pp. 377-396

 • Ramakers, A., P. Nieuwbeerta, J. van Wilsem and A. Dirkzwager
  Not just any job will do: A study on employment characteristics and recidivism risks after release
  International journal of offender therapy and comparative criminology, vol. 61, 2017, nr. 16, pp. 1795-1818

 • Scheepmaker, M.P.C.
  Op de grens van ideeën en daden. Over de vervolging van het voorbereiden van liquidaties. Een interview met OvJ Koos Plooij en advocaat Christian Flokstra
  Justitiële verkenningen, 43e jrg., 2017, nr. 5, pp. 91-102

 • Tulder, F.P. van, R.F. Meijer en S.N. Kalidien
  Van schikking naar strafbeschikking? Een eerste balans
  Nederlands Juristenblad, 92e jrg., 2017, nr. 6, pp. 383-392

 • Tulder, F. van, D. Moolenaar en J. van der Schaaf
  Beroep op de rechter daalt aanzienlijk door verhoging griffierechten
  ESB, 102e jrg., 2017, nr. 4753, pp. 436-438

 • Verhoeven, M.A.
  Sex Work Realities Versus Government Policies: Meanings of Anti-trafficking Initiatives for Sex Workers in the Netherlands
  Sexuality Research and Social Policy, vol. 14, 2017, nr. 4, pp. 370-379

 • Verhoeven, M. and B. van Gestel
  Between Visibility and Invisibility: Sex Workers and Informal Services in Amsterdam
  Feminist Economics, vol. 23, 2017, nr. 3, pp. 110-133

 • Verweij, S., B.S.J. Wartna, N. Tollenaar and M.G.C.J. Beerthuizen
  The effectiveness of a cognitive skills training program for adult offenders
  Criminal Justice and Behavior, vol. 44, 2017, nr. 12
  https://doi.org/10.1177/0093854817737338

 • Voert, M. ter, en C. Klein Haarhuis
  Waarom schakelen burgers (geen) rechtshulp in?
  Recht der Werkelijkheid, 38e jrg., 2017, nr. 1, pp. 24-46

 • Weulen Kranenbarg, M., A.M. van der Laan, C. de Poot, M. Verhoeven, W. van der Wagen and G. Weijters
  Individual cybercrime offenders
  In: Research Agenda: The human factor in cybercrime and cybersecurity - ed. by E.R. Leukfeldt
  Den Haag: Eleven International Publishing, 2017, pp. 23-31

 • Wilsem, J. van
  Dadergroepen op het internet en hun doelwitkeuzes
  Tijdschrift voor Criminologie, 59e jrg. 2017, nr. 4, pp. 435-439

 • Wingerden, S., S. Verweij, B.S.J. Wartna en M. Moerings
  Nazorg voor ex- gedetineerden door Exodus: Maakt het verschil? Recidiveonderzoek onder ex- gedetineerden die bij Exodus verbleven in de periode 1999-2012
  Proces, 96e jrg., 2017, nr. 4, pp. 307-317

2016

 • Bargh, M.S., R. Choenni and R. Meijer
  Integrating semi-open data in a criminal judicial setting
  In: Achieving Open Justice through Citizen Participation and Transparency - ed. by M. Gascó and C.E. Jiménez
  IGI, 2016, pp. 137-156
  https://www.researchgate.net/publication/308647300_Integrating_Semi-Open_Data_in_a_Criminal_Judicial_Setting

 • Bargh, M.S., R. Choenni and R. Meijer
  Meeting Open Data Halfway: On Semi-Open Data Paradigm
  In: 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Government, Montevideo, Uruguay, March 1-3 - Proceedings ICEGOV 2016, pp. 199-206
  New York: ACM Press, 2016
  https://dl.acm.org/citation.cfm?id=2910037

 • Bargh, M.S., R. Choenni and R. Meijer
  On design and deployment of two privacy-preserving procedures for judicial-data dissemination
  Government Information Quarterly, vol. 33, July 2016, nr. 3, pp. 481–493
  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X16300764

 • Bargh, M.S., J. van Dijk and R. Choenni
  Dynamic Data Quality Management Framework Using Issue Tracking Systems
  IADIS International Journal on Computer Science and Information Systems, vol. 10, 206, nr. 2, pp. 32-51
  http://www.iadisportal.org/ijcsis/papers/2015

 • Bargh, M.S., J. van Dijk and R. Choenni
  Management of data quality related problems: Exploiting operational knowledge
  In: Proceedings of the 5th International Conference on Data Management Technologies and Applications (DATA), 24-26 July, Lisbon, Portugal
  SCITEPRESS– Science and Technology Publications, 2016, pp. 31-42
  http://www.scitepress.org/Papers/2016/59823/59823.pdf

 • Beerthuizen, M.G.C.J. and D. Brugman
  The relationship of moral value evaluation with externalizing behaviour across value areas in adolescents
  European Journal of Developmental Psychology, vol. 13, nr. 1, 2016, pp. 84-98

 • Beijersbergen, K.A.
  Ontwikkeling van de Leefklimaat Vragenlijst Penitentiaire Inrichtingen
  Den Haag: Dienst Justitiële Inrichtingen, 2016
  https://www.dji.nl/binaries/Eindrapport%20Ontwikkeling%20van%20de%20Leefklimaat%20Vragenlijst%20Penitentiaire%20inrichtingen%20(zonder%20opmaak)_tcm41-171789.pdf

 • Beijersbergen, K.A., A.J.E. Dirkzwager, P.H. van der Laan, and P. Nieuwbeerta
  A supportive building? Prison design and staff-inmate relationships
  Crime & Delinquency, vol. 62, 2016, nr.7, pp. 843-874

 • Beijersbergen, K.A., A.J.E. Dirkzwager and P. Nieuwbeerta
  Reoffending after release: Does procedural justice during imprisonment matter?
  Criminal Justice and Behavior, vol. 43, 2016, nr. 1, pp. 63-82

 • Bie, J.L. de
  De werkwijze van jihadistische netwerken
  Justitiële Verkenningen, 42e jrg., 2016, nr. 2, pp. 66-77

 • Bie, J.L. de, en C.J. de Poot
  Organisatiestructuren van jihadistische netwerken in Nederland: Verschillen en overeenkomsten tussen 2000 en 2013
  Tijdschrift voor Criminologie, 58e jrg., 2016, nr. 2, pp. 55-76

 • Bie, J.L. de, en C.J. de Poot
  Studying police files with grounded theory methods to understand jihadist networks
  Studies in Conflict and Terrorism, vol. 39, 2016, nr. 7-8, pp. 580-601

 • Bie, J.L. de, C.J. de Poot, J.D. Freilich and S.M. Charmak
  Changing organizational structures of jihadist networks in the Netherlands
  Social Networks, vol. 48, 2017, January, pp. 270-283

 • Braak, S. van den, R. Choenni, R. and M. Bamberger
  Emergent technologies and creative use of multiple sources of information
  In: Dealing with complexity in development evaluation; a practical approach - ed. by M. Bamberger, J. Vaessen, and E. Raimondo
  Thousand Oaks: Sage, 2016, pp. 181-199

 • Broek, T., van der, A.M. van der Laan en G. Weijters
  Bedreiging via internet: Verschillen in risicofactoren tussen jongeren die online en offline bedreigen
  Panopticon, 37e jrg., 2016, nr. 2, pp. 90-105

 • Buijsse, W., S. Verweij en B.S.J. Wartna
  Effecten van een training cognitieve vaardigheden voor justitiabelen onderzocht
  Proces, 2016, nr. 6, pp. 58-70
 • Bulanova-Hristova, G., K. Kasper, G. Odinot, M.A. Verhoeven, R.L.D. Pool, C. de Poot, Y. Werner, and L. Korsell
  Cyber-OC: Scope and manifestations in selected EU member states
  (Polizei + Forschung, vol. 50)
  Wiesbaden: Bundeskriminalamt, 2016
  https://www.bka.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/Publikationsreihen/PolizeiUndForschung/1_50_Cyber-OC-ScopeAndManifestationsInSelectedEUMemberStates.pdf

 • Choenni, R., M.S. Bargh, C. Roepan, and R. Meijer
  Privacy and Security in Smart Data Collection by Citizens
  In: Smarter as the New Urban Agenda: A Comprehensive View of the 21st Century City - ed. by J.R. Gil-Garcia, T.A. Pardo and T. Nam
  New York: Springer, 2016, pp. 349-367

 • Cornelisse, R., M.S. Bargh, R. Choenni, D.E.G. Moolenaar and L.V. de Zeeuw
  Compressing Large Amounts of NetFlow Data Using a Pattern Classification Scheme
  In: 2016 IEEE 2nd International Conference on Big Data Security on Cloud (BigDataSecurity), IEEE International Conference on High Performance andSmart Computing(HPSC), and IEEE International Conference on Intelligent Data and Security (IDS) April 9-10 2016
  New York: IEEE Press, 2016, pp. 364-370
  https://ieeexplore.ieee.org/document/7502317

 • Cornet, L.J.M. en C.H. de Kogel
  Biocriminologisch onderzoek in binnen- en buitenland
  Tijdschrift voor Criminologie, 58e jrg., 2016, nr. 2, pp. 91-106

 • Cornet, L.J.M., P.H. van der Laan, H.L.I. Nijman, N. Tollenaar and C.H. de Kogel
  Does a cognitive skills training program for prisoners affect neurocognitive functioning and heart rate activity?
  Criminal Justice and Behavior, vol. 43, 2016, nr. 11, pp. 1481-1504

 • Custers, B.H.M.
  Big Data in wetenschappelijk onderzoek
  Justitiële verkenningen, 42e jrg., maart 2016, nr. 1, pp. 8-21

 • Custers, B.
  Click here to consent forever: Expiry dates for informed consent
  Big Data & Society,vol. 3, 2016, nr. 1, pp. 1-6
  https://doi.org/10.1177/2053951715624935

 • Custers, B.
  Drones here, there and everywhere
  In: The Future of Drone Use: Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspectives - ed. by B.H.M. Custers
  (Information Technology & Law Series, nr. 27)
  Heidelberg: Springer, 2016

 • Custers, B.
  Flying to New Destinations: The Future of Drones
  In: The Future of Drone Use: Opportunities and Threats from Ethical and Legal Perspectives - ed. by B.H.M. Custers
  (Information Technology & Law Series, nr. 27)
  Heidelberg: Springer, 2016

 • Custers, B., J.J. Oerlemans en R.L.D. Pool
  Ransomware, cryptoware en het witwassen van losgeld in Bitcoins
  Strafblad, 14e jrg., 2016, nr. 2, pp. 87-95
  https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/62424

 • Custers, B. and R.L.D. Pool
  The Police Hack Back: Legitimacy, Necessity and Privacy Implications of The Next Step in Fighting Cybercrime
  European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, vol. 25, 2016, nr. 2, pp. 123-144

 • Custers, B. and H. Ursic
  Big data and data reuse: a taxonomy of data reuse for balancing bigdata benefits and personal data protection
  International Data Privacy Law, vol. 6, 2016, nr. 1, pp. 4-15
  http://idpl.oxfordjournals.org/content/6/1/4.short

 • Custers, B. and H. Ursic
  Legal Barriers and Enablers to Big Data Reuse: A critical Assessment of the Challenges for the EU Law
  European Data Protection Law Review, vol. 2, 2016, nr.2, pp. 209-221

 • Custers, B. en B. Vergouw
  Technologie voor opsporing en handhaving: Kansen, ervaringen en knelpunten
  Justitiële Verkenningen, vol. 42, 2016, nr. 3, pp. 48-67

 • Custers, B. and I. Zliobaite
  Using sensitive personal data may be necessary for avoiding discrimination in data-driven decision models
  Artificial Intelligence andLaw, vol. 24, 2016, nr. 2, pp. 183-201

 • Dijk, J. van, S. Kalidien and R. Choenni
  Smart Monitoring of the Criminal Justice System
  Government Information Quarterly, March 2016
  https://www.researchgate.net/publication/296686460_Smart_monitoring_of_the_criminal_justice_system

 • Dito, B.B., V. Mazzucato and D. Schans
  The Effects of Transnational Parenting on the Subjective Health and Well‐Being of Ghanaian Migrants in the Netherlands
  Population, Space and Place, vol. 23, 2016, nr. 3

 • Eeden, C.A.J. van den, C.J. de Poot and P.J. van Koppen
  Forensic expectations: Investigating a crime scene with prior information
  Science and Justice, vol. 56, 2016, nr. 6, pp. 475-481

 • Geurts, T.
  Het belang van grootouders in hedendaagse gezinnen en het recht op omgang met kleinkinderen
  Justitiële verkenningen, 42e jrg., maart 2016, nr. 4, pp. 58-73

 • Giessen, M, van der, M.M.J. van Ooyen-Houben and D.E.G. Moolenaar
  Estimating the production, consumption and export of cannabis: The Dutch case
  International Journal of Drug Policy, vol. 31, 2016, pp. 104–112

 • Gijsberts, M., M. Lubbers, F. Fleischmann, M. Maliepaard en H. Schmeets
  Nieuwe Spaanse Migranten in Nederland
  Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau. 2016
  https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2016/Nieuwe_Spaanse_migranten_in_Nederland

 • Goldenbeld, Ch., M. Blom en S. Houwing
  Zware alcoholovertreders in het verkeer: Omvang van het probleem en kenmerken van de overtreders
  Den Haag: SWOV, 2016
  https://www.swov.nl/sites/default/files/publicaties/rapport/r-2016-12.pdf

 • Gruijter, M. de, C.J. de Poot and H. Elffers
  The influence of new technolgies on the visual attention of CSI’s performing a crime scene investigation
  Journal of Forensic Sciences, vol. 61, 2016, nr. 1, pp. 43-51

 • Klein Haarhuis, C.M. en A. Parapuf
  Evaluatievermogen bij beleidsdepartementen
  Bestuurskunde, 25e jrg. 2016, nr. 2, pp. 19-31

 • Koenig, M., M. Maliepaard and A. Güveli
  Religion and new immigrants' labor market entry in Western Europe
  Ethnicities, vol. 16, 2016, nr. 2, pp. 213-235

 • Kogel, CH. de, en L.J.M. Cornet
  Toepassingsmogelijkheden van Quantified Self-data: enkele voorbeelden uit de forensisch psychiatrische praktijk
  Justitiële verkenningen, 42e jrg., maart 2016, nr. 1, pp. 79-94

 • Kruisbergen, E.W., E.R. Kleemans and R.F. Kouwenberg
  Explaining attrition: Investigating and confiscating the profits of organized crime
  European Journal of Criminology, Vol. 13, 2016, nr. 6, pp. 677-695

 • Laan, A.M. van der, M.G.C.J. Beerthuizen en G. Weijters
  Jeugdige daders van online-criminaliteit
  Cahiers Politiestudies, 2016, nr. 41, pp. 145-168
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740624X16300764

 • Laan, A. van der, en V. Eichelsheim
  Aanpassing van jongeren aan vrijheidsbeneming
  In: Justitiële Interventies. Voor jeugdige daders en risicojongeren - I. Weijers (red.)
  Den Haag: Boomcriminologie, 2016, pp. 349-375

 • Leerkes, A.
  Back to the Poorhouse? Social Protection and Social Control of Unauthorized Immigrants in the Shadow of the Welfare State
  Journal of European Social Policy, vol. 26, 2016, nr. 2, pp. 140-154

 • Leerkes, A.
  Managing migration through legitimacy? Alternatives to the criminalisation of unauthorised migration
  In: Irregular Migration, Trafficking, and Smugglingof Human Beings. Policy Dilemmas in the EU - ed. by S.Carrera and E. Guild
  Brussels: Centre for European Policy Studies, 2016, pp. 24-32

 • Leerkes, A. en J. Dagevos
  Herziening van de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’ is nodig: afschaffen, hernoemen of herdefiniëren?
  Sociale vraagstukken, 25 oktober 2016

 • Leerkes, A. and M. Kox
  Pressured into deportation? Detainees' (un)willingness to 'return' and the moderating influence of international relations
  In: Detaining the Immigrant Other Global and Transnational Issues - ed. by R. Furman, D. Epps and G. Lamphear
  New York: Oxford University Press, 2016, pp. 15-26

 • Leerkes, A. en P. Scholten
  Landen in Nederland. De vluchtelingenstroom in integratieperspectief
  Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam, 2016

 • Leeuw, F.L.
  Amerikaans rechtsrealisme en empirisch-juridisch onderzoek
  Justitiële Verkenningen, 42e jrg., 2016, nr. 6, pp. 9-28

 • Leeuw, F.L.
  Cyber Society and ‘Rulejungling’: New Challenges for Evaluation in the 21st Century
  In: The Future of Evaluation: Global Trends, New Challenges, Shared Perspectives - ed. by R. Stockmann and W. Meyer
  London: Palgrave MacMillan, 2016, pp. 256-268

 • Leeuw, F.L. and H. Schmeets (ass.)
  Empirical Legal Research: A guidance book for lawyers, legislators and regulators
  Cheltenham: EE Publishing, 2016

 • Maliepaard, M., and R. Alba
  Cultural Integration in the Muslim Second Generation in the Netherlands: The Case of Gender Ideology
  International Migration Review, vol. 50, 2016, nr. 1, pp. 70-94

 • Malsch, M., N.E.J. Dijkman, J.B.J. van der Leij en A.J. Akkermans
  De rechter en de privacy van het slachtoffer: ervaringen van slachtoffers met de strafzitting
  Trema, 39e jrg., 2016, nr. 6, pp. 195-203

 • Mapes, A.A., A.D. Kloosterman, C.J. de Poot and V. van Marion
  Objective data on DNA success rates can aid the selection process of crime samples for analysis by rapid mobile DNA technologies
  Forensic Science International, vol. 264, 2016, pp. 28-33

 • Mapes, A.A., A.D. Kloosterman, V. van Marion and C.J. de Poot
  Knowledge on DNA success rates to optimize the DNA analysis process: From crime scene to laboratory
  Journal of Forensic Sciences, vol. 61, 2016, nr. 4, pp. 1055-1061

 • Minke, L.K., M. Schinkel, K.A. Beijersbergen, C. Damboeanu, L. Dirga, A. Dirkzwager, Y. Jewkes, V. Knight, D. Moran, H. Palmen et al.
  Multiple perspectives on imprisonment in Europe
  Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, vol. 103, 2016, nr. 3, pp. 311-333

 • Nagtegaal, M.H. and C. Boonmann
  Conditional release of forensic psychiatric patients consistent with or contrary to behavioral experts' recommendations in the Netherlands: Prevalence rates, patient characteristics and recidivism after discharge from conditional release
  Behavioral Sciences and the Law, vol. 34, 2016, nrs. 2/3, pp. 257-277

 • Nagtegaal, M.H., K. Goethals en G. Meynen
  De tbs-maatregel: kosten en baten in perspectief
  Tijdschrift voor Psychiatrie, 58e jrg., 2016, nr. 10, pp. 739-745
  http://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/assets/articles/58-2016-10-artikel-nagtegaal.pdf

 • Nagtegaal, M.H., R. van der Horst, J. Buisman en M. Spaans
  De Externe Monitor tbs en de behandelduur van tbs-gestelden: waardevolle kennis vanuit het tbs-traject
  Tijdschrift voor Criminologie, 58e jrg., 2016, nr. 3, pp. 20-41

 • Netten, N., M.S. Bargh, S. van den Braak, S. Choenni, and F. Leeuw
  On enabling smart government: A Legal Logistics framework for future criminal justice systems
  In: Proceedings of the 7th Annual International Conference on Digital Government Research, June 8-10, 2016, Shanghai, China
  New York: ACM Press, 2016, pp. 293-302

 • Netten, C.P.M., S.W. van den Braak, R. Choenni and F.L. Leeuw
  The Rise of Smart Justice: On the Role of AI in the Future of Legal Logistics
  In: Proceedings of the Artificial Intelligence for Justice workshop held at the 22nd European Conference on Artificial Intelligence, August 30, 2016, The Hague, The Netherlands
  The Hague, 2016, pp 38-41
  http://www.ecai2016.org/content/uploads/2016/08/W2-ai4j-2016.pdf

 • Netten, N., S. van den Braak, S. Choenni en M. van Someren
  A Big Data Framework for Information Relevance in Crisis Response
  In: Proceedings of the 9th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, March 1-3, 2016, Montevideo, Uruguay
  New York: ACM Press, 2016, pp. 266-275

 • Odinot, G. en R. Boon
  Het episodisch geheugen en getuigenverhoor: Naar vakbekwaamheid in de verhoorkamer? Naschrift
  Tijdschrift voor Criminologie, 58e jrg. 2016, nr. 3, pp. 79-86

 • Odinot, G., M.A. Verhoeven, R.L.D. Pool and C.J. de Poot
  Cyber-OC in the Netherlands
  In: Cyber-OC: Scope and manifestations in selected EU member states - ed. by G. Bulanova-Hristova, G. Kasper, G. Odinot, M.A. Verhoeven, R.L.D. Pool, C.J. de Poot, Y. Werner and L. Korsell
  (Polizei + Forschung 50)
  Wiesbaden: Bundeskriminalamt, 2016, pp. 15-99

 • Ooyen-Houben, M. van, B. Bieleman and D.J. Korf
  Tightening the Dutch coffee shop policy: Evaluation of the private club and the residence criterion
  International Journal of Drug Policy, vol. 31, 2016, May, pp. 113-120

 • Remunt, T. van, en J. van Wilsem
  Wat wordt er nu eigenlijk gezegd? Een verkennend onderzoek naar communicatiepatronen op het Darkweb
  Proces, 95e jrg., 2016, nr. 1, pp. 24-39

 • Roks, R.A.
  In de h200d: een eigentijdse etnografie
  Justitiële verkenningen, 42e jrg., 2016, nr. 1, pp. 47-64

 • Rokven, J.J., J. Tolsma, S. Ruiter and G. Kraaykamp
  Like two peas in a pod? Explaining friendship selection processes related to victimization and offending
  European Journal of Criminology, 13e jrg., 2016, nr. 2, 231-256

 • Rokven, J.J.
  The victimization-offending relationship from a longitudinal perspective [proefschrift]
  Nijmegen, Radboud Universiteit, 2016

 • Schans, J.M.D.
  Meer dan een papiertje. Motieven en belemmeringen bij naturalisatie van Ranov-vergunninghouders
  Asiel & Migrantenrecht, 2016, nr. 8, pp. 362-366

 • Smit, M.
  Empirical Legal Studies, mogelijkheden en beperkingen
  Presentatie op het congres: Empirical Legal Studies: Heden en toekomst, 13 december 2016, Den Haag
  NSCR, 2016

 • Smit, M., M. Galloway, V. Wijkhuijs and M. Kromhout
  The ‘Pardon Regulation’: Implementation and outcome of a regularisation programme in the Netherlands
  Migration Letters, vol. 13, 2016, nr. 1, 144-158

 • Tollenaar, N., B.S.J. Wartna, P.G.M. van der Heijden and S. Bogaerts
  StatRec: Performance, Validation and Preservability of a Static Risk Prediction Instrument
  Bulletin of Sociological Methodology/Bulletin de Méthodologie Sociologique, vol. 129, 2016, nr. 1, pp. 25-44

 • Vergouw,H. Nagel,S.J., Bondt andB. Custers
  Drone Technology: Types, Payloads, Applications, Frequency Spectrum Issues and Future Developments
  In: The Future of Drone Use - ed. by B. Custers
  (Information Technology & Law, Series, nr. 27)
  Berlin/Heidelberg: Springer, 2016

 • Verweij, S., W. Buysse, en B.S.J. Wartna
  Effecten van een training cognitieve vaardigheden voor justitiabelen onderzocht
  Proces, 95e jrg., 2016, nr. 6, pp. 58-70

 • Wilsem, J. van
  Exploring the possibility of ‘moral hazard’ among victims of identity fraud: The relation between reimbursement for unauthorized cash withdrawals and risky online behavior
  In: Cybercrime Through an Interdisciplinary Lens - ed, by T.J. Holt
  London/New York: Routledge, 2016, pp. 92-104

 • Wingerden, S.G.C. van, J. van Wilsem and B.D. Johnson
  Offender's personal circumstances and punishment: toward a more refined model forthe explanation of sentencing disparities
  Justice Quarterly, vol. 33, 2016, nr. 1, pp. 100-133

 • Zaalberg, A., J. Wielders, E. Bulten, C. van der Staak, A. Wouters and H. Nijman
  Relationships of diet-related blood parameters andblood lead levels with psychopathology and aggression in forensic psychiatric inpatients
  Criminal Behaviour and Mental Health, vol. 26, 2016, nr. 3, pp. 196–211

Meer informatie