WODC-reeksen

Het WODC publiceert haar eigen onderzoeksrapportages in een viertal reeksen.

De reeks Onderzoek en beleid wordt gepubliceerd en uitgegeven bij uitgeverij Boom juridisch en bevat:

  • intern uitgevoerd onderzoek
  • door (of in samenwerking met) externe opdrachtnemers uitgevoerd onderzoek

De reeks Cahier wordt door het WODC gepubliceerd en bevat:

  • intern uitgevoerd onderzoek
  • door (of in samenwerking met) externe opdrachtnemers uitgevoerd onderzoek

De reeks Memorandum bevat rapportages van onderzoeksmethoden en -technieken.

De reeks Factsheet biedt in beknopte vorm onderzoeksresultaten of goed toegankelijke samenvattingen van het onderzoekswerk dat door, of onder regie van het WODC wordt verricht.