Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Arbitrage"

Geschilbeslechtingsdelta burgers

De periodieke uitvoering van de Geschilbeslechtingsdelta burgers (in 2003, 2009 en 2014) heeft een kwantitatief overzicht...

Onderzoek | 19-12-2018

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2016

Veel problemen en geschillen in het civiel- en bestuursrechtelijke domein worden niet door de rechter, maar (eerst) door...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2018

Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

Buitengerechtelijke of ook wel ‘Alternatieve’ geschiloplossing (‘ADR’) is sinds enkele decennia gestaag in opmars binnen ons...

Onderzoek met publicatie | 09-01-2018

Geschilbeslechtingsdelta 2014; Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

In 2004 en 2010 zijn de eerste twee Geschilbeslechtingsdelta-onderzoeken verschenen (zie links bij: Meer informatie). Daarin...

Onderzoek met publicatie | 12-02-2016

Buitengerechtelijke procedures civiel en bestuur 2013; Afgehandelde bezwaarschriften en instroom bij buitengerechtelijke procedures in het civielrecht (2005-2013)

Dit Factsheet geeft ontwikkelingen door de tijd weer in buitengerechtelijke zaken met betrekking tot: afgehandelde...

Publicatie | 07-09-2015

Geschilbeslechtingsdelta 2009; over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

Het doel van het onderzoek is om opnieuw een totaaloverzicht te bieden van de mate waarin burgers te maken hebben met...

Onderzoek met publicatie | 05-02-2010

Geschilbeslechting in Nederland; het verloop van civiele en bestuursrechtelijke geschillen in de bruikbare rechtsorde

Deze fact sheet geeft allereerst een overzicht van de juridische problemen die voorkomen onder de bevolking en de gekozen...

Publicatie | 28-02-2007

De filterwerking van buitengerechtelijke procedures; Een verkennend onderzoek

Nederland kent een rijk geschakeerd samenstel van buitengerechtelijke arrangementen en voorzieningen, zoals...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Arbitrage'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term