Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

43 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Officieren van justitie" en/of "Milieuofficieren" en/of "Hulpofficieren" en/of "Persofficieren" en/of "Fraudeofficieren"

Evaluatie pilot Politiereprimande

De politie en het OM gaan 1 oktober 2020 van start met de landelijke pilot reprimande, waarbij een nieuwe werkwijze wordt...

Onderzoek | 24-07-2020

Vijftien jaar weigerende verdachten in het Pro Justitia onderzoek; Prevalentie, informatiebehoefte officieren van justitie en rechters, en afdoeningen door de rechter

Het onderhavige onderzoek gaat over weigerende verdachten in het Pro Justitia (PJ-)onderzoek en beoogt een bijdrage te...

Onderzoek met publicatie | 10-09-2018

Mondiaal met man en macht; Een evaluatie van het opsporingsonderzoek 4M

In de afgelopen jaren is binnen het beleid en de opsporingspraktijk de overtuiging ontstaan dat evaluaties van grootschalige...

Onderzoek met publicatie | 17-01-2018

Bedreigen en intimideren van OM- en politiemedewerkers; Een onderzoek naar frequentie, aard, gevolgen en aanpak

Dit onderzoek gaat over (de omgang met) situaties waarbij burgers, politie- of OM-medewerkers bedreigen of intimideren. De...

Onderzoek met publicatie | 14-04-2014

Goed beslagen; Een onderzoek naar administratieve lasten in beslagprocedures van de politie

Bij het programma Minder regels meer op straat komen veel klachten binnen over de (administratieve) belasting die de...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2013

Op doel?; evaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast

Op 1 september 2010 is de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (Wet MBVEO) in werking getreden,...

Onderzoek met publicatie | 05-09-2012

Kennis- en informatiepositie van het OM en de ZM met betrekking tot de tenuitvoerlegging en de doelgroep van de PIJ-maatregel

Dit onderzoek richt zich op drie thema's: De (algemene) kennis van officieren van justitie en rechters van de...

Onderzoek met publicatie | 28-02-2011

Daderschap en deelneming doorgelicht; onderzoek naar het functioneren van de regeling van daderschap en deelneming in de rechtspraktijk tegen de achtergrond van een bespreking van het Nederlandse en Oostenrijkse recht

In dit onderzoek komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: Hoe zijn daderschap en deelneming in Nederland en...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2010

De Wet BOB Titels IVa en V in de praktijk; besluitvorming over bijzondere opsporingsbevoegdheden in de aanpak van georganiseerde criminaliteit

De Wet BOB biedt twee grondslagen voor de bevoegdheid gebruik te maken van bijzondere opsporingsmethoden, zoals bijv. tappen,...

Onderzoek met publicatie | 15-04-2009

Mandaatregeling parketmedewerkers Openbaar Ministerie; Een onderzoek naar de inhoud en werking van de mandaatregeling in de praktijk

Doel van dit onderzoek is het verzamelen van informatie over de inhoud en de praktijktoepassing van de regelingen van het OM,...

Onderzoek met publicatie | 21-09-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term