Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Nederlanderschap" en/of "Naturalisatie"

Asiel, Migratie en Integratie

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ en Europa

27-08-2018

Alternatieven voor het verplichte ambtshalve beroep bij intrekken van het Nederlanderschap uitgereisde jihadisten

Van een uitgereisde jihadist kan onder bepaalde voorwaarden het Nederlanderschap worden ingetrokken. Door de intrekking van...

Onderzoek | 22-06-2018

Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders; Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen

In 2007 is de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Ranov) tot stand gekomen. Ongeveer...

Onderzoek met publicatie | 26-10-2015

Evaluatie van de naturalisatieceremonie

Sinds 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht om voor naturalisandi en optanten een naturalisatieceremonie te organiseren, in...

Onderzoek met publicatie | 17-08-2010

Motives for naturalization (summary); Motifs pour naturalisation (résumé); Einbürgerungsmotive (Zusammenfassung)

In this report summaries in English, French and German of the main results of the study 'Motives for naturalization' are...

Publicatie | 30-04-1993

Motieven voor naturalisatie; Waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie

Mede met het oog op het verbeteren van hun rechtspositie wordt verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door langdurig in...

Publicatie | 01-01-1993

Vreemdelingen

Sinds het begin van de jaren tachtig is het aantal vreemdelingen dat toegang zoekt tot de landen van West-Europa, sterk in...

Publicatie | 24-12-1992

Minderheid: minder recht?; een inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse wet- en regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen

In deel I wordt ingegaan op de wijze waarop het onderzoek tot stand is gekomen en op de interpretatie van de taakopdracht...

Publicatie | 24-09-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Nederlanderschap'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term