Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

22 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Kinderstrafrecht/procesrecht" is vervangen door "Jeugdstrafrecht/procesrecht".
U heeft gezocht naar pagina's: "Jeugdstrafrecht/procesrecht"

Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid LIJ; Onderzoek naar de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid van het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen

In dit onderzoek is de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid (IBB) onderzocht van het Landelijk Instrumentarium...

Onderzoek met publicatie | 01-11-2018

Wat kan geleerd worden van de best practices mbt rechtshandhaving en de rechtstaat (rule of law) in het Caribisch gebied

Op 10 oktober 2010 is de staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden gewijzigd. Aruba, CuraƧao en Sint Maarten...

Onderzoek | 10-01-2018

Een plicht met zachte hand; evaluatie van de verschijningsplicht voor ouders bij de kinderrechter

Medio 2010 heeft de toenmalige minister van Justitie besloten de Wet versterking positie slachtoffers op alle onderdelen per...

Onderzoek met publicatie | 19-03-2012

Evaluatie pilot landelijk instrumentarium jeugdstrafrechtketen; situatie tot 15 januari 2011

Deze procesevaluatie heeft tot doel vast te stellen op welke wijze de formele opzet van het Landelijk Instrumentarium...

Onderzoek met publicatie | 18-04-2011

Aanwezigheid verplicht; een inventarisatie van de gevolgen van de aanwezigheidsplicht voor ouders bij de kinderrechter

Per 1 januari 2011 zal de verschijningsplicht voor ouders in werking treden als onderdeel van de Wet versterking positie...

Onderzoek met publicatie | 17-02-2011

Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen; vervolgonderzoek naar aanleiding van de Motie Griffith

Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Inzicht geven in de wijze waarop rechters reageren op zeer ernstige delicten...

Onderzoek met publicatie | 27-02-2009

Evaluatie Justitieel Casusoverleg Jeugd

In het Actieprogramma aanpak jeugdcriminaliteit 2003-2006 Jeugd terecht is een van de actiepunten de landelijke invoering van...

Onderzoek met publicatie | 20-01-2006

Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2010; Toelichting op de beleidsneutrale ramingen

In de afgelopen jaren zijn diverse ramingsrapporten verschenen, maar dit is het eerste rapport waarin over de hele justitiƫle...

Onderzoek met publicatie | 15-11-2005

Strafrechtelijke aanpak van jongvolwassenen (18-24 jaar); Een verkenning

In het kader van het programma Modernisering Sanctietoepassing (MST) is onder meer aandacht voor het beleid met betrekking...

Onderzoek met publicatie | 29-06-2005

Feiten die tellen; Een overzicht van geregistreerde feiten met een strafdreiging van acht jaar of meer gepleegd door 12 tot en met 17 jarigen in de periode 1998-2003

Het doel van het onderzoek is vierledig: Ten eerste inzicht in de specifieke aard en omvang van vormen van ernstig crimineel...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2005

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jeugdstrafrecht/procesrecht'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term