Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

15 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Huisverbod"

Gewelddelicten en Vandalisme

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ en internationaal.

24-10-2018

Effectiviteit van beschermingsbevelen

Bescherming van slachtoffers is een van de vijf beleidsdoelen van slachtofferbeleid. Het onderzoek dient ertoe de inzet van...

Onderzoek | 27-09-2016

Strafrechtelijke recidive bij plegers van huiselijk geweld; Ontwikkeling in de terugval en lange termijn-effect Wet tijdelijk huisverbod

Het WODC heeft in 2013 eerder verslag gedaan van de strafrechtelijke recidive door plegers van huiselijk geweld (zie link...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2016

Effectief uit huis geplaatst?; Effectevaluatie van de Wet tijdelijk huisverbod

Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) in werking getreden. Met de Wth is het mogelijk geworden om bij een...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2013

Knelpunten in de uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod

De Wet tijdelijk Huisverbod (Wth) is in werking getreden op 1 januari 2009. Sinds die tijd zijn in dat kader diverse...

Onderzoek met publicatie | 18-11-2013

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland; Deel 2: Aard en omvang

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Hoeveel civiel- en strafrechelijke beschermingsbevelen...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2013

Aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland; Deel 1: Wettelijk kader en handhaving

In 2011 is een nieuwe Europese richtlijn aangenomen die regelt dat beschermingsmaatregelen ten behoeve van een slachtoffer...

Onderzoek met publicatie | 29-10-2012

Landelijk beleid huiselijk geweld; theoriegestuurde evaluatie periode 2002-2011

In 2002 is de Nederlandse overheid gestart met landelijk beleid om huiselijk geweld tegen te gaan. In dit rapport weergegeven...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2011

Procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod

Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. De wet voorziet de burgemeester van de bevoegdheid een...

Onderzoek met publicatie | 15-02-2011

Huiselijk geweld

Behalve aan partnergeweld wordt in dit themanummer aandacht besteed aan de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, aan...

Publicatie | 30-12-2010

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Huisverbod'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term