Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Jongens"

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | 08-03-2017

Preventie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg; Een onderzoek naar revictimisatie en daderschap

Dit literatuuronderzoek beoogt inzicht te geven in vooral veranderbare factoren waarop residentiƫle instellingen kunnen...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2014

Het belang van beschermende factoren in de risicotaxatie van tbs-gestelden

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Is het meenemen van beschermende factoren van toegevoegde waarde voor de...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2012

Middelengebruik bij jongens in Justitiële Jeugdinrichtingen; het gebruik van tabak, alcohol, cannabis en drugs bij jongens met en zonder PIJ-maatregel

Dit onderzoek is een inventariserende en beschrijvende studie naar de aard en omvang van (problematisch) middelengebruik...

Onderzoek met publicatie | 15-06-2010

Verborgen werelden; minderjarige jongens, misbruik en prostitutie

Doel van dit onderzoek is: Inzicht bieden in aard en het voorkomen van seksueel misbruik van jongens en prostitutie door...

Onderzoek met publicatie | 08-05-2009

Aard en omvang seksueel misbruik en prostitutie allochtone minderjarige jongens ; Een verkennend onderzoek

Een verkennend onderzoek naar aanleiding van signalen uit de hulpverlening dat met name Marokkaanse jongens een relatief...

Onderzoek met publicatie | 25-01-2002

Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting; De eerste ervaringen met coëducatie in Het Poortje

Tot voor kort geschiedde gesloten (justitiele) opvang van jongens en meisjes in ons land strikt gescheiden. Met ingang van...

Publicatie | 30-09-1993

Jeugdreclassering in Rijksinrichting 't Nieuwe Lloyd; Een inventarisatie van anderhalf jaar vrijwillige begeleiding

Op 1 oktober 1990 is in Amsterdam een experimenteel jeugdreclasseringsproject van start gegaan, bestemd voor jeugdigen die...

Publicatie | 28-02-1993

Deviant gedrag en slachtofferschap onder jongens uit etnische minderheden I

Uit het onderzoek komt naar voren dat de delinquentie onder allochtonen wat hoger is dan onder Nederlandse jongens van...

Publicatie | 01-01-1989

Een partiële toetsing van de sociale controle theorie

In het eerste hoofdstuk wordt in het kort de wijze van steekproefstrekking beschreven en wordt de samenstelling van de...

Publicatie | 16-02-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Jongens'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term