Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Arbeidsbemiddeling"

Effect deelname Europees Sociaal Fonds (ESF)-trajecten op werk, opleiding en strafrechtelijke recidive onder ex-gedetineerden, ex-JJI-pupillen en ex-tbs-gestelden

Nederlandse gedetineerden (jeugdigen en volwassenen die verbleven in een Nederlandse PI, JJI of tbs-instelling) kunnen...

Onderzoek | 29-11-2019

Realisatie visie op gevangenisstraffen

Op 17 juni 2018 bood de minister van Justitie en Veiligheid de Tweede Kamer de visie op gevangenisstraffen ‘Recht doen,...

Onderzoek | 19-12-2018

Procesevaluatie van de Social Impact Bond "Werk na detentie"

De Social Impact Bond “Werk na Detentie” is gericht op intensieve arbeidstoeleiding van ex-gedetineerden. De SIB Werk na...

Onderzoek met publicatie | 27-11-2018

Effecten van de penitentiaire arbeid

Ongeveer driekwart van de gedetineerden in Nederland verricht arbeid tijdens detentie. Het is voor hen een manier om geld te...

Onderzoek | 10-01-2018

Kosten en baten van maatschappelijke (re-)integratie van volwassen en jeugdige (ex-)gedetineerden

Terugdringing van recidive heeft voor de overheid hoge prioriteit. Eén van de middelen om dit te bereiken is een goede...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2017

Effect deelname ESF-projecten op werk/opleiding en strafrechtelijke recidive

In Nederland maken de justitiële inrichtingen gebruik van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de financiering...

Onderzoek met publicatie | 27-11-2013

Re-integration of ex-offenders

Publicatie | 30-06-1998

Recidivemeting onder deelnemers van Binnenste Buiten

Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en...

Onderzoek met publicatie | 01-01-1997

Recidivemeting onder deelnemers van nieuw Positief Initiatief

Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en...

Onderzoek met publicatie | 01-01-1997

Varianummer

Dit nummer is het tweede en tevens laatste varia-nummer van de jaargang 1982. Het bevat vijf artikelen, waarvan vier in...

Publicatie | 30-04-1982

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Arbeidsbemiddeling'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term