Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

21 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Meisjes" en/of "Tienermoeders"

De overeenstemming tussen zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit en bij de politie bekende jeugdige verdachten

In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre zelfrapportage van delinquent gedrag gemeten met de Monitor Zelfgerapporteerde...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2016

Preventie van seksueel misbruik in de residentiële jeugdzorg; Een onderzoek naar revictimisatie en daderschap

Dit literatuuronderzoek beoogt inzicht te geven in vooral veranderbare factoren waarop residentiële instellingen kunnen...

Onderzoek met publicatie | 16-10-2014

Het belang van beschermende factoren in de risicotaxatie van tbs-gestelden

In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Is het meenemen van beschermende factoren van toegevoegde waarde voor de...

Onderzoek met publicatie | 28-01-2012

Problemen met geld en delinquent gedrag van adolescenten

Dit zijn de resultaten van een deelonderzoek naar de relatie tussen schulden en delinquent gedrag onder jongeren. Doel van...

Onderzoek met publicatie | 16-08-2011

Delinquente meisjes; achtergronden, risicofactoren en interventies

Het eerste doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de kenmerken van de populatie delinquente meisjes in...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2011

Jeugdcriminaliteit in de periode 1996-2010; ontwikkelingen in zelfgerapporteerde daders, door de politie aangehouden verdachten en strafrechtelijke daders op basis van de Monitor Jeugdcriminaliteit

In deze rapportage worden diverse  ontwikkelingen in de aantallen jeugdige verdachten en daders in de leeftijd 12 tot en met...

Onderzoek met publicatie | 31-05-2011

Criminogene en beschermende factoren bij jongeren die een basisonderzoek ondergaan; een verkennende inventarisatie van de mate van zorg en van risico- en beschermende factoren gesignaleerd door raadsonderzoekers

De volgende onderzoeksvragen worden in deze rapportage beantwoord: In welke mate signaleren raadsonderzoekers aanwijzingen...

Onderzoek met publicatie | 06-07-2009

Aandachtspunten voor preventie van marginalisering van Antillianen; Aanvulling op Cahier 2008-4: Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren

Als aanvulling op het rapport: Het kennisfundament t.b.v. de aanpak van criminele Marokkaanse jongeren (Cahier 2008-4) (zie...

Onderzoek met publicatie | 23-06-2009

Monitor veelplegers; Jeugdige en zeer actieve volwassen veelplegers in kaart gebracht

De Monitor veelplegers breng twee à drie maal per jaar de verschillende informatie met betrekking tot jeugdige en volwassen...

Onderzoek met publicatie | 17-08-2007

Monitor veelplegers; Samenvatting van de resultaten

De Monitor veelplegers brengt twee à drie maal per jaar de verschillende informatie met betrekking tot jeugdige en volwassen...

Onderzoek met publicatie | 30-10-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Meisjes'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term