Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

17 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Fysiek letsel"

Scholierenonderzoek kindermishandeling 2016

In het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 ‘Kinderen veilig’ (bijlage bij Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar...

Onderzoek met publicatie | 15-05-2017

Slachtoffer/dader online panel onderzoek; PHGK

Dit project maakt deel uit van een meeromvattend onderzoek dat ten doel heeft de prevalentie van huiselijk geweld (HG) en...

Onderzoek | 31-03-2016

Geweldsregistratie door ziekenhuizen; Procesevaluatie van de pilot 'Preventieve aanpak geweld'

In Amsterdam loopt een project met ziekenhuizen die bij letselslachtoffers van geweld registreren hoe, waar en wanneer het...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2015

Gerapporteerde problemen van slachtoffers van seksueel misbruik in de kindertijd; een meta-review

Dit onderzoek heeft betrekking op (gerapporteerde) problemen van diverse aard na seksueel kindermisbruik (SKM). De...

Onderzoek met publicatie | 16-05-2012

Vraag en aanbod forensisch-medische expertise bij de aanpak van kindermishandeling

Het doel van dit onderzoek is ten eerste het maken van een sociale kaart van de forensisch-medische expertise voor de aanpak...

Onderzoek met publicatie | 15-12-2011

Secundaire analyses slachtofferdata landelijk onderzoek huiselijk geweld

Na afronding van het algemene landelijke onderzoek huiselijk geweld in 2010 bleek dat er nog vragen open staan die in deze...

Onderzoek met publicatie | 14-09-2011

Slachtofferschap van huiselijk geweld; aard, omvang, omstandigheden en hulpzoekgedrag

Dit onderzoek vormt een van de deelonderzoeken van het Landelijk Onderzoek Huiselijk Geweld. Deze onderzoeken vloeien voort...

Onderzoek met publicatie | 14-01-2011

Nooit meer dezelfde; gevolgen van misdrijven voor slachtoffers

Dit onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de gevolgen van misdrijven voor slachtoffers en hun nabestaanden. De...

Onderzoek met publicatie | 11-02-2009

Slachtoffers en aansprakelijkheid ; een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht - Deel II : affectieschade

Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag van de Eerste Kamer of er onder naasten van slachtoffers die zijn overleden of...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2009

Slachtoffers en aansprakelijkheid; Een onderzoek naar behoeften, verwachtingen en ervaringen van slachtoffers en hun naasten met betrekking tot het civiele aansprakelijkheidsrecht - Deel 1: terreinverkenning

Bij herzieningen van het aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht wordt er vaak veronderstellende wijze vanuit gegaan...

Onderzoek met publicatie | 28-06-2007

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Fysiek letsel'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term