Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

15 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Alcohol verkeer cursus"

Recidive na een educatieve maatregel voor verkeersovertreders of tijdens een Alcoholslotprogramma

Om de verkeersveiligheid in Nederland te verbeteren en het aantal verkeersslachtoffers te reduceren, bestaan er in Nederland...

Onderzoek met publicatie | 19-12-2017

Evaluatie Recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

Sinds 1 juni 2011 krijgen bestuurders die voor een tweede maal worden veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol...

Onderzoek met publicatie | 09-11-2015

Recidivemeting LEMA en EMG 2009-2010; Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

Deze tussentijdse rapportage betreft de strafrechtelijke recidive van deelnemers aan een tweetal educatieve maatregelen voor...

Onderzoek met publicatie | 03-12-2014

Recidivemeting deelnemers educatieve maatregelen voor verkeersdelinquenten

Het doel van dit project is het vaststellen van de strafrechtelijke recidive onder deelnemers aan educatieve...

Onderzoek | 15-01-2014

Recidivemeting LEMA en EMG 2009; Achtergrondkenmerken en strafrechtelijke recidive van de eerste LEMA- en EMG-deelnemers - tussentijdse rapportage

In oktober 2008 zijn in Nederland de Lichte Educatieve Maatregel Alcohol en Verkeer (LEMA) en de Educatieve Maatregel Gedrag...

Onderzoek met publicatie | 27-08-2013

Verkenning naar een uitbreiding van de recidiveregeling ernstige verkeersdelicten

Het wetsvoorstel tot invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten treedt eind 2009 in werking. Bij de...

Onderzoek met publicatie | 09-12-2009

AVC-Proloog; Een effectevaluatie

In het arrondissement Assen wordt sinds maart 1991 de 'AVC-proloog' uitgevoerd. Dit is een verkorte Alcohol Verkeer Cursus...

Publicatie | 30-06-1995

Een Alcohol-Verkeers Project in de provincie Drenthe

Doel van het onderzoek is het effect te meten van de getroffen maatregelen in het kader van het project 'preventieve aanpak...

Publicatie | 30-06-1993

Evaluatie van de Alcohol Verkeer Cursussen

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de opzet, doelstellingen en uitkomsten van het evaluatie-onderzoek dat is...

Publicatie | 01-01-1992

De alcoholverkeercursussen; interimverslag van het evaluatie-onderzoek

Het onderzoek is erop gericht informatie te geven over de volgende punten: Welke typen alcohol-verkeerswet overtreders worden...

Publicatie | 22-10-1990

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Alcohol verkeer cursus'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term