Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

19 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Auteursrecht" en/of "Leenrecht" en/of "Portretrecht" en/of "Moreel recht" en/of "Naburige rechten"

Spioneren met hobbydrones en andere technologieën door burgers; Een verkenning van de privacyrisico’s en reguleringsmogelijkheden

Spionageproducten zoals miniatuurcamera's, afluisterapparatuur en locatietrackers stellen burgers in staat om elkaar te...

Onderzoek met publicatie | 23-06-2020

Webharvesting door culturele erfgoedinstellingen

In het kader van de omzetting van de richtlijn auteursrecht in de digitale markt streeft de Koninklijke Bibliotheek (KB)...

Onderzoek | 08-01-2020

Evaluatieonderzoek Wet auteurscontractenrecht

De in 2015 in werking getreden Wet auteurscontractenrecht beoogt de contractuele positie van de maker (natuurlijke persoon)...

Onderzoek | 19-12-2018

Evaluatie van de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties en geschillenbeslechting

Op 1 juli 2013 is de Wet tot verbreding en versterking van het toezicht op collectieve beheersorganisaties (CBO’s) in werking...

Onderzoek met publicatie | 30-11-2016

Wat er speelt; de positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving

In dit rapport staan de volgende vragen centraal: Wat zijn de meningen van individuele makers en uitvoerend kunstenaars over...

Onderzoek met publicatie | 11-04-2011

Aanpak van illegale filesharing; wetgeving(sinitiatieven) in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nader beschouwd

Dit onderzoek richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale filesharing in...

Onderzoek met publicatie | 27-10-2009

Digitale ontsluiting van historische archieven en verweesde werken; Een inventarisatie

Dit onderzoek betreft een inventarisatie van bestaande of voorgestelde (wettelijke) oplossingen voor het probleem van...

Onderzoek met publicatie | 19-09-2008

Evaluatie van de artikelen 29a en 29b van de Auteurswet 1912

Ter implementatie van de Richtlijn nr. 2001/29 inzake - samengevat - auteursrecht in de informatiemaatschappij zijn de...

Onderzoek met publicatie | 26-03-2008

Geschillenbeslechting en collectief rechtenbeheer; Over tarieven, transparantie en tribunalen in het auteursrecht

De probleemstelling van dit onderzoek luidt: bestaat er in Nederland behoefte aan een bijzondere regeling van geschillen ter...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2008

De Minimis-regelingen in het auteursrecht; Een rechtsvergelijkende quickscan naar de artikelen 5 lid 3 sub i en 5 lid 3 sub o Auteursrechtrichtlijn en (aspecten van) het openbaarmakingsbegrip

De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is: Kennen landen met een aan het Nederlandse verwant...

Onderzoek met publicatie | 20-11-2007

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term