Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Zwarte arbeid"

Arbeidsmigratie

Arbeidsmigratie was recent onderwerp van een internationale top in Den Haag. Aanleiding voor de bijeenkomst was het...

Publicatie | 02-10-2013

Informele economie, uitbuiting en illegaliteit

Over de omvang en de functie van de informele economie wordt al sinds de jaren 1960 gediscussieerd. Met dit themanummer wordt...

Publicatie | 03-11-2010

Foto issue

In afwijking van de gebruikelijke formule, waarbij een thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht, komt in dit...

Publicatie | 29-09-2010

Illegaal verblijf in Nederland; Een literatuuronderzoek

De onderzoeksvragen bij dit project luiden:  Wat is uit de literatuur bekend over overlast en criminaliteit door illegalen in...

Onderzoek met publicatie | 23-05-2008

Mensenhandel

De bestrijding van mensenhandel is in de afgelopen jaren hoog op de politieke en opsporingsagenda komen te staan. Het...

Publicatie | 31-10-2007

Slavernij-achtige uitbuiting in Nederland; Een inventariserende literatuurstudie in het kader van de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensenhandel

Naar aanleiding van het VN-Verdrag inzake transnationale georganiseerde misdaad en de daarbij behorende Protocollen, zal de...

Onderzoek met publicatie | 10-12-2004

Illegale vreemdelingen in Nederland; Omvang, overkomst, verblijf en uitzetting

In Nederland bevinden zich ‘illegale vreemdelingen’, d.w.z. mensen die geen geldige verblijfstitel in Nederland hebben. Een...

Onderzoek met publicatie | 23-08-2002

Mensenhandel en -smokkel

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie heeft de handel in vrouwen uit Oost-Europa zich de laatste jaren in...

Publicatie | 28-02-1996

Frauderegistratie; interimrapport 1: uitkeringsfraude

Dit verslag dient de volgende doelen: 1) inzicht geven in het verloop van de proef, het gebruik van de formulieren en de...

Publicatie | 09-10-1984

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term