Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

26 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Gevangeniswezen" en/of "Gevangenisstelsel" en/of "Gevangenishervorming"

Gevangeniswezen en Reclassering

Internetbronnen in Nederland, Europa en internationaal

02-08-2018

Literatuuronderzoek privatisering gevangeniswezen

Doel van dit literatuuronderzoek is om op basis van nationale en internationale literatuur te analyseren of (vormen van)...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2011

Benchmarking in het gevangeniswezen; Een onderzoek naar de mogelijkheden van het vergelijken en verbeteren van prestaties

De centrale vraag die in dit onderzoek wordt behandel, luidt: Hoe kan een onderlinge integrale vergelijking worden gemaakt...

Onderzoek met publicatie | 08-07-2011

Criminaliteit en rechtshandhaving 2008; ontwikkelingen en samenhangen

C&R 2008 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over...

Onderzoek met publicatie | 02-11-2009

Criminaliteit en rechtshandhaving 2007; Ontwikkelingen en samenhangen

De ontwikkeling van de criminaliteit en de rechtshandhaving wordt in deze publicatie beschreven van 1995 tot en met 2007. In...

Onderzoek met publicatie | 10-11-2008

The Dutch criminal justice system; third edition

This book covers both the organization of the present Dutch criminal justice system and the main procedures used within the...

Publicatie | 24-06-2008

Criminaliteit en Rechtshandhaving 2006

Dit onderzoek richt zich op de volgende vragen: Wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt...

Onderzoek met publicatie | 09-11-2007

Detentieregiems

In dit themanummer wordt ruim aandacht besteed aan de vigerende ideeën over vernieuwingen in het gevangeniswezen en de...

Publicatie | 03-07-2007

Toepasbaarheid van de PMJ-ramingsmethodiek op de Nederlandse Antillen

Deze rapportage gaat in op de vraag: is het mogelijk om de Nederlandse ramingsmethodiek voor de justitiële keten toe te...

Onderzoek met publicatie | 25-05-2007

Het European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics - 2006, 3e editie

Het European Sourcebook bevat criminaliteitsstatistieken van een veertigtal Europese landen. Zoveel mogelijk uitgesplitst...

Publicatie | 02-11-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Gevangeniswezen'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term