Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

11 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Vrouwenhandel"

Government policies and sex work realities; Human trafficking in the regulated sex industry

In the Netherlands selling sexual services for money is accepted by law under certain conditions. Some sex workers, however,...

Publicatie | 06-04-2017

Contactmomenten tussen de overheid en prostituees

Sinds 2000 kunnen gemeenten zelf hun prostitutiebeleid inrichten. Een aantal grote gemeenten met een aanzienlijke...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2015

Overzicht en stand van zaken uitstapprogramma's voor prostituees; factsheet

De Regeling Uitstapprogramma’s Prostituees (RUPS) was bedoeld als tijdelijke stimuleringsregeling voor het opzetten van...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2013

Positie van slachtoffers van mensenhandel; 1e trendrapportage 2006

Deze eerste meting, de nulmeting, betreft het jaar 2006. De Monitor Mensenhandel richt zich vooral op de toegang van...

Onderzoek met publicatie | 23-11-2007

Mensenhandel

De bestrijding van mensenhandel is in de afgelopen jaren hoog op de politieke en opsporingsagenda komen te staan. Het...

Publicatie | 31-10-2007

Prostitution in the Netherlands since the lifting of the brothel ban

The aim of this study is to provide information on the state of affairs regarding prostitution in the Netherlands in 2006 in...

Onderzoek met publicatie | 24-04-2007

Prostitutie in Nederland na opheffing van het bordeelverbod

Op 1 oktober 2000 is het algemeen bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de...

Onderzoek met publicatie | 13-04-2007

Verboden bordelen; Evaluatie opheffing bordeelverbod: niet-legale prostitutie

In 2000 is het bordeelverbod opgeheven en vervangen door een vergunningstelsel, met als doelen de regulering van de...

Onderzoek met publicatie | 13-04-2007

Prostitutie in Nederland in 1999; De nulmeting, een jaar voor de invoering van de wet die de opheffing van het algemene bordeelverbod regelt

Het project De Profeit Studie, dat de Mr. A. de Graaf Stichting uitvoert in opdracht van het ministerie van Justitie, is...

Publicatie | 01-03-2000

Mensenhandel en -smokkel

Volgens de Internationale Organisatie voor Migratie heeft de handel in vrouwen uit Oost-Europa zich de laatste jaren in...

Publicatie | 28-02-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vrouwenhandel'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term