Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

11 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Reguliere procedure" en/of "Verblijfsvergunning regulier bepaalde tijd" en/of "Verblijfsvergunning regulier onbepaalde tijd" en/of "Middelenvereiste" en/of "Mvv" en/of "Vtv" en/of "Visumvereiste"

Selectief naast restrictief; Evaluatie van de Wet modern migratiebeleid

Op 1 juni 2013 is de Wet modern migratiebeleid (wet MoMi) in werking getreden. De wet MoMi ziet op een modernisering van het...

Onderzoek met publicatie | 06-08-2019

Waarom kiezen slachtoffers mensenhandel voor de asielprocedure?

Speciaal voor buitenlandse slachtoffers mensenhandel is er een verblijfsregeling (B8/3-regeling en B9). Een tijdelijke...

Onderzoek | 19-12-2018

Evaluatie van de Wet toelating en uitzetting BES

De staatkundige structuur van het Koninkrijk der Nederlanden is sinds 10 oktober 2010 (10- 10-‘10) gewijzigd, waarbij CuraƧao...

Onderzoek met publicatie | 14-05-2018

Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders; Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen

In 2007 is de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Ranov) tot stand gekomen. Ongeveer...

Onderzoek met publicatie | 26-10-2015

Gezocht: buitenlands toptalent; evaluatie van de Regeling Hoogopgeleiden

Doel van de Regeling Hoogopgeleiden, die op 1 januari 2009 in werking is getreden, is het aantrekken van buitenlands...

Onderzoek met publicatie | 01-04-2014

Gemeenschapsrecht en gezinsmigratie; Het gebruik van het gemeenschapsrecht door gezinsmigranten uit derde landen

Dit onderzoek heeft betrekking op de omvang, samenstelling en toename van, en vormen van gebruik door, de groep...

Onderzoek met publicatie | 18-12-2009

Kortetermijnevaluatie Wet inburgering buitenland; Eindrapportage

De Wet Inburgering Buitenland (Wib) is in maart 2006 in werking getreden. Deze wet stelt aan vreemdelingen die voor toelating...

Onderzoek met publicatie | 07-05-2008

Toelating van vreemdelingen voor verblijf bij religieuze organisaties; Beleid en praktijk in Nederland voor en na de Vreemdelingenwet 2000

In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van gegevens omtrent eerdere aanvragen om toelating tot Nederland van personen...

Onderzoek met publicatie | 17-09-2004

Grenzen aan hereniging; De regels met betrekking tot het bestaansmiddelenvereiste per september 1993

Doel: Inzicht verkrijgen omtrent de wijze waarop het beleid met betrekking tot het beschikken over voldoende middelen van...

Publicatie | 01-01-1995

Gezinshereninging; De overkomst van gezinsleden van migranten en Nederlanders

Onderzoek naar de vormen en mate van gezinshereniging. De huidige praktijk inzake gezinshereniging is in kaart gebracht,...

Publicatie | 30-01-1992

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Reguliere procedure'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term