Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Politiestrafbeschikking"

Evaluatie Wet OM-afdoening

De Wet OM-afdoening maakt het mogelijk om in een strafrechtelijk kader buiten de rechter om straffen op te leggen door het...

Onderzoek met publicatie | 27-06-2018

Vervolgevaluatie sociale veiligheid op en rond het spoor; Onderzoek maatregelenpakket verbetering sociale veiligheid in treinen en op stations

Begin 2016 heeft DSP-groep een quickscan uitgevoerd waarin is gekeken naar de stand van zaken en de eerste resultaten...

Onderzoek met publicatie | 04-10-2017

Sociale veiligheid op het spoor; Quickscan maatregelenpakket verbetering sociale veiligheid in treinen en op stations

In maart 2015 heeft er zich een ernstig geweldsincident op het spoor voorgedaan tegen een NS-conducteur. Dit is aanleiding...

Onderzoek met publicatie | 08-06-2016

De afname van het aantal boetes en transacties voor verkeersovertredingen nader verklaard

De afgelopen drie jaar is geconstateerd dat verwachting en realisatie van de opbrengsten van boetes en transacties...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

Een wet van grote getallen; kwantitatieve informatie over de Wet Mulder

Publicatie | 13-11-1993

Op zoek naar de verlopen tijd; een onderzoek naar de kwantitatieve aspecten van de Wet Mulder

In deze deelrapportage worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Leidt administratiefrechtelijke afdoening in een...

Publicatie | 22-04-1991

Geschikt of niet geschikt?; Een evaluatie van de lik-op-stuk experimenten

De doelstelling van het lik-op-stuk experiment bestaat uit de volgende onderdelen: een snellere reactie van politie en...

Publicatie | 01-02-1989

Politiesepots in Jeugdzaken Rotterdam 1985

Publicatie | 27-12-1986

Parkeerproblematiek III ; Ingegaan op 1 mei 1978, het effect van de verhoging van het bedrag van de politietransactie bij parkeerovertredingen

Het hier gerapporteerde onderzoek was opgezet om na te gaan wat het effect zou zijn van de verhoging van het bedrag van de...

Publicatie | 01-07-1980

De transactie in handen van de politie; Een terreinverkenning

In de vergadering van Procureurs Generaal van 26 maart 1975 werd ingestemd met een voorstel van de Hoofdafdeling Staats- en...

Publicatie | 19-10-1978

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Politiestrafbeschikking'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term