Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Levensstijl"

Syrische statushouders op weg in Nederland; De ontwikkeling van hun positie en leefsituatie

Dit is een digitale publicatie die is opgebouwd uit verschillende, op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Hierin brengen...

Onderzoek met publicatie | 10-06-2020

Verplicht financieel toezicht jeugdstrafrecht

In de huidige wet- en regelgeving kan door de rechter bewindvoering als bijzondere voorwaarde worden opgelegd. Gebleken is...

Onderzoek | 07-08-2019

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | 08-03-2017

De leefstijltraining in woord en daad; Programma-integriteit van de uitvoering van de Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen

De Leefstijltraining voor justitiabelen betreft een cognitief-gedragsmatige aanpak van verslaving, gebaseerd op het...

Onderzoek met publicatie | 16-09-2014

Jong en illegaal in Nederland; een beschrijvende studie naar de komst en het verblijf van onrechtmatig verblijvende (voormalige) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en hun visie op de toekomst

Het startpunt van dit onderzoek is de lacune in de wetenschappelijke kennis over de leefomstandigheden en idee├źn van...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2010

Verborgen werelden; minderjarige jongens, misbruik en prostitutie

Doel van dit onderzoek is: Inzicht bieden in aard en het voorkomen van seksueel misbruik van jongens en prostitutie door...

Onderzoek met publicatie | 08-05-2009

Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik

Dit onderzoek naar jeugddelinquentie, het gebruik van alcohol en drugs en slachtofferschap is onderdeel van het tweede...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2008

Crime environments and situational prevention

Publicatie | 30-09-1995

Delinquentie, sociale controle en `life events'; Eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek

Dit verslag betreft de eerste resultaten van een deelproject van het onderzoek 'Wendingen in de levensloop' (WIL). Het...

Publicatie | 01-01-1994

De economie van het drugsbestaan; Criminaliteit als expressie van levensstijl en loopbaan

In dit rapport wordt een onderzoek beschreven onder drugverslaafden in Amsterdam. De doelstelling van het onderzoek is...

Publicatie | 01-01-1991

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Levensstijl'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term