Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

11 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Conflictoplossing"

Mediation en bemiddeling

Internetbronnen in Nederland, België, Europa en internationaal

15-08-2018

Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden; Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

Een substantieel deel van alle misdrijven wordt gepleegd door bekenden van het slachtoffer. Deze verdachten of daders kunnen...

Publicatie | 25-11-2016

Tussenrapportage onderzoek pilots Herstelbemiddeling; Een eerste evaluatie

Het doel van herstelbemiddeling is het slachtoffer en de dader samen de mogelijkheid te geven om materiële en/of immateriële...

Onderzoek met publicatie | 20-03-2015

Plan- en procesevaluatie herstelgerichte detentie PI Nieuwegein

De gedachte achter herstelbemiddeling is dat gedetineerden worden gestimuleerd tot een bewustwordingsproces en in de...

Onderzoek met publicatie | 01-10-2008

Victimologie, slachtofferschap en samenleving

De victimologie heeft zich internationaal ontwikkeld tot een zelfstandige discipline met eigen handboeken en...

Publicatie | 21-05-2007

De aard en omvang van arbitrage en bindend advies in Nederland

Onderzoek met publicatie | 14-03-2003

Contours of a European Criminology

Publicatie | 30-09-2001

Slachtofferhulp en herstelbemiddeling

De ontwikkelingen binnen slachtofferzorg en -rechten staan centraal in het eerste gedeelte van dit nummer. In het tweede...

Publicatie | 30-04-2001

Bemiddelen bij conflicten tussen buren; Een sociaal-wetenschappelijke evaluatie van experimenten met Buurtbemiddeling in Nederland

In dit boek worden initiatieven geanalyseerd die vanaf 1996 zijn gestart in Rotterdam, Zwolle, en Gouda met vrijwillige...

Publicatie | 01-10-1999

Restorative Justice and Mediation

Publicatie | 30-12-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Conflictoplossing'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term