Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

12 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Vroeghulp"

De markt van reclassering en straf

Het laatste nummer van Justitiele verkenningen dat aan reclassering gewijd was, stamt al weer uit 1985. Destijds woedde de...

Publicatie | 30-05-1994

Scheidingsmanieren; Het Buro Echtscheiding Groningen als experiment in multidisciplinaire vroeghulp

Het Buro Echtscheiding startte in augustus 1982 als een experiment ter verbetering van de hulpverlening aan scheidenden. Per...

Publicatie | 01-01-1989

Het reclasseringswerk: visies van cliënten en maatschappelijk werkers op het hulpverleningsproces; Een onderzoek naar de tijdsbesteding en het functioneren van reclasseringsteams; 3e deelrapport

Het onderzoek valt uiteen in twee hoofdcomponenten, te weten: (a) onderzoek onder reclasseringscliënten; en (b) onderzoek...

Publicatie | 20-09-1984

Opvattingen over en ervaringen met reclasseringsvroeghulp; Een onderzoek onder reclasseringsmedewerkers, leden van de rechterlijke macht en politiefunctionarissen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek onder reclasseringsmedewerkers, leden van de rechterlijke macht en...

Publicatie | 01-10-1981

De vroeghulp in praktijk gebracht; Eindrapport van het onderzoek naar het functioneren van de reclasseringsvroeghulp

Dit rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar het functioneren van de reclasseringsvroephulp. Het onderzoek was in...

Publicatie | 01-10-1981

Opvattingen over vroeghulp geanalyseerd; een toepassing van een computerprogramma

Dit rapport bevat een illustratie van analysetechnieken (homals) die recentelijk binnen de Faculteit der Sociale...

Publicatie | 30-12-1980

Justitie en hulpverlening aan minderjarigen

In dit themanummer dat als titel draagt: 'Justitie en hulpverlening aan minderjariten', ligt het accent op de...

Publicatie | 30-04-1980

Het reclasseringswerk: houdingen en meningen van de medewerkers; Een onderzoek naar de tijdsbesteding en het functioneren van reclasseringsteams; 2e deelrapport

Het eerste thema van dit onderzoek is de hulpverlening aan cliënten. In het kader van dit onderzoek, waarbij nagegaan wordt...

Publicatie | 15-10-1979

Reclassering

Het reclasseringsveld is een uitgebreid werkterrein waarin tal van aspecten op zichzelf voldoende interessant zouden zijn om...

Publicatie | 28-03-1979

De vroeghulp in het arrondissement Den Haag

Sedert 1 januari 1974 is wettelijk geregeld dat door de reclassering aan de inverzekeringstelde vroeghulp wordt geboden. Dit...

Publicatie | 01-02-1979

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Vroeghulp'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term