Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Nederlanderschap" en/of "Naturalisatie"

Blijven vergunninghouders in Nederland?; Patronen en determinanten van vervolgmigratie en remigratie onder asielmigranten, cohort 1995-1999

Sinds 2014 heeft Nederland opnieuw te maken met een substantiƫle instroom van asielzoekers, van wie een belangrijk deel in...

Onderzoek met publicatie | 10-10-2019

Evaluatie wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap in het belang van de nationale veiligheid

Op 1 maart 2017 is een aantal anti-terrorismewetten in werking getreden, waaronder de wijziging van de Rijkswet op het...

Onderzoek | 11-09-2019

Alternatieven voor het beroep van rechtswege in de Rijkswet op het Nederlanderschap; Een onderzoek naar alternatieven voor ambtshalve handelingen die leiden tot rechterlijke toetsing van het besluit tot intrekking van het Nederlanderschap in artikel 22a van de Rijkswet op het Nederlanderschap

Artikel 14 lid 4 RWN verleent de Minister van Justitie en Veiligheid de bevoegdheid om – kort gezegd – in het belang van de...

Onderzoek met publicatie | 17-01-2019

Asiel, Migratie en Integratie

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ en Europa

27-08-2018

Niet-naturalisatie onder Ranov-vergunninghouders; Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, motivatie en ervaren belemmeringen

In 2007 is de Regeling ter afwikkeling van de nalatenschap van de oude Vreemdelingenwet (Ranov) tot stand gekomen. Ongeveer...

Onderzoek met publicatie | 26-10-2015

Evaluatie van de naturalisatieceremonie

Sinds 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht om voor naturalisandi en optanten een naturalisatieceremonie te organiseren, in...

Onderzoek met publicatie | 17-08-2010

Motives for naturalization (summary); Motifs pour naturalisation (résumé); Einbürgerungsmotive (Zusammenfassung)

In this report summaries in English, French and German of the main results of the study 'Motives for naturalization' are...

Publicatie | 30-04-1993

Motieven voor naturalisatie; Waarom vreemdelingen uit diverse minderheidsgroepen wel of niet kiezen voor naturalisatie

Mede met het oog op het verbeteren van hun rechtspositie wordt verkrijging van de Nederlandse nationaliteit door langdurig in...

Publicatie | 01-01-1993

Vreemdelingen

Sinds het begin van de jaren tachtig is het aantal vreemdelingen dat toegang zoekt tot de landen van West-Europa, sterk in...

Publicatie | 24-12-1992

Minderheid: minder recht?; een inventarisatie van bepalingen in de Nederlandse wet- en regelgeving waarin onderscheid wordt gemaakt tussen allochtonen en autochtonen

In deel I wordt ingegaan op de wijze waarop het onderzoek tot stand is gekomen en op de interpretatie van de taakopdracht...

Publicatie | 24-09-1983

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Nederlanderschap'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term