Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

12 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Schoolprestatie"

Scheidingen 2018; Gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand

Dit factsheet geeft cijfermatige ontwikkelingen van met betrekking tot scheidingen over: het aantal scheidingen (met...

Onderzoek met publicatie | 04-07-2019

Dalende jeugdcriminaliteit

De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een...

Publicatie | 08-03-2017

Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg

Als de jongere binnen een justitiële jeugdinrichting (JJI) of gesloten jeugdzorg (GJZ) leerplichtig is, dan volgt hij/zij...

Onderzoek met publicatie | 01-03-2012

Jeugdigen in Aruba: hoe worden ze (niet) delinquent?; empirisch gebaseerde voorstellen voor de aanpak van jeugddelinquentie in overeenstemming met het IVRK

Op 17 januari 2011 was het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK) in Aruba tien jaar van kracht. In dit...

Onderzoek met publicatie | 26-09-2011

Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik

Dit onderzoek naar jeugddelinquentie, het gebruik van alcohol en drugs en slachtofferschap is onderdeel van het tweede...

Onderzoek met publicatie | 24-06-2008

Meten met twee maten?; De discrepantie tussen de cijfers op het schoolexamen en het centraal examen VO van allochtone leerlingen

In recent onderzoek zijn verontrustende bevindingen over de eindexamenresultaten VO van allochtone leerlingen gepresenteerd....

Onderzoek met publicatie | 16-06-2008

Monitor veelplegers; Jeugdige en zeer actieve volwassen veelplegers in kaart gebracht

De Monitor veelplegers breng twee à drie maal per jaar de verschillende informatie met betrekking tot jeugdige en volwassen...

Onderzoek met publicatie | 17-08-2007

Monitor veelplegers; Samenvatting van de resultaten

De Monitor veelplegers brengt twee à drie maal per jaar de verschillende informatie met betrekking tot jeugdige en volwassen...

Onderzoek met publicatie | 30-10-2006

Spijbelaars en drop-outs

Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormen in Nederland een vrij omvangrijk probleem. In 2004/2005 werden 57.000...

Publicatie | 21-09-2006

De dunne draad tussen doorgaan en stoppen; Een kwalitatief oriënterend onderzoek naar criminaliteitsbevorderende en -remmende factoren bij allochtone jongeren

In dit onderzoek zijn vijftien jongeren in de leeftijdscategorie van 25 tot en met 35 jaar die vanaf hun vroege adolescentie...

Publicatie | 01-04-1997

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Schoolprestatie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term