Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

8 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Eergerelateerd geweld" is vervangen door "Eerwraak".
U heeft gezocht naar pagina's: "Eerwraak"

Gewelddelicten en Vandalisme

Internetbronnen in Nederland, Belgiƫ en internationaal.

24-10-2018

Tussenevaluatie programma eergerelateerd geweld

In 2006 heeft de toenmalige minister voor Vreemdelingenzaken & Integratie een beleidsprogramma ‘Eergerelateerd Geweld’...

Onderzoek | 07-06-2016

Gender (h)erkennen in recht en criminaliteit

In dit themanummer staat de vraag centraal wat genderanalyse ons kan leren op het terrein van recht, criminaliteit en...

Publicatie | 19-08-2013

Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld; eindrapportage

Het beleidsprogramma strafrechtelijke aanpak Eergerelateerd Geweld (EGG) is na een looptijd van vijf jaar per 1 januari 2011...

Onderzoek met publicatie | 27-09-2012

Huiselijk geweld

Behalve aan partnergeweld wordt in dit themanummer aandacht besteed aan de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, aan...

Publicatie | 30-12-2010

Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije; Een overzicht van informatie inzake aard, omvang en aanpak

In 2006 heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een beleidsprogramma ‘eergerelateerd geweld’ naar de Tweede...

Onderzoek met publicatie | 04-06-2007

Eerwraak of eergerelateerd geweld?; Naar een werkdefinitie

Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiƫring van het fenomeen; een...

Onderzoek met publicatie | 20-05-2005

Culturele diversiteit

Wetgeving en wetshandhaving behoren tot de kerntaken van Justitie. En wetten zijn codificaties van normen en waarden van...

Publicatie | 30-06-2002

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Eerwraak'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term