Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

9 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Mdw" is vervangen door "Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit".
U heeft gezocht naar pagina's: "Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit"

More power to the consumer?; Problems and possibilities to improve the price-quality relation in the delivery of legal services by the Dutch Bar; een essay voor de commisie Van Wijmen

De doelstelling van het onderhavige onderzoek is mogelijke negatieve en positieve effecten van (meer) marktwerking in de...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2006

Juridische knelpunten voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen

Het onderzoek is toegespitst op drie vormen van intensief ruimtegebruik die het meest voorkomen: 1. Verhoging van de...

Onderzoek met publicatie | 22-02-2002

Knelpunten in marktwerking regelgeving (vervolgonderzoek)

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). De probleemstelling,...

Publicatie | 01-07-2000

Eindadvies MDW Kansspelen; Europese regelgeving

Dit advies is opgesteld aan de hand van drie analyses. Achtereenvolgens worden doorgelicht de Nederlandse kansspelwetgeving,...

Publicatie | 01-01-2000

Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging

Deze rapportage behelst een verslag van de bevindingen van het ten behoeve van de MDW-werkgroep 'vergunningverlening bij...

Publicatie | 01-02-1998

Knelpunten in marktwerking en regelgeving

Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Binnenkort gaat de...

Publicatie | 30-06-1997

Het concurrentiebeding in de praktijk; Een inventariserend onderzoek

In het kader van het project 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit' (MDW) is een interdepartementale werkgroep...

Publicatie | 01-05-1997

Knelpunten in de productwetgeving

Verslag van een knelpuntenonderzoek waarin zeven wetten met productregels en een twaalftal producten onderzocht zijn. De...

Publicatie | 11-04-1997

Een internationaal onderzoek naar het doorberekenen van handhavingskosten

Dit rapport geeft de uitgangspunten voor en de praktijk van het doorberekenen van handhavingskosten in verschillende...

Publicatie | 01-07-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term