Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

13 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Reclasseringsrapportage"

Penitentiaire programma's; evaluatie kwaliteitsverbetering

In het verleden verliep de uitvoering van penitentiaire programma’s niet zonder risico’s. Omdat elke vorm van recidive en...

Onderzoek met publicatie | 16-03-2010

De Inrichting Stelselmatige Daders

Dit themanummer behandelt o.a. de geschiedenis en achtergronden van de maatregel Inrichting Stelselmatige Daders (ISD) en de...

Publicatie | 07-04-2009

Gedragskundige rapportage en advisering in de strafrechtspleging voor volwassenen

Het doel van dit onderzoek is de wijze waarop de advisering over verdachten en veroordeelden in de strafrechts­keten voor...

Onderzoek met publicatie | 23-01-2009

Evaluatie bruikbaarheid Quick Scan Reclassering

De Quick Scan is ontwikkeld binnen het beleidsprogramma Terugdringen Recidive, als selectie-instrument voor reclassering. Het...

Onderzoek met publicatie | 03-11-2006

Het reclasseringswerk: visies van cliënten en maatschappelijk werkers op het hulpverleningsproces; Een onderzoek naar de tijdsbesteding en het functioneren van reclasseringsteams; 3e deelrapport

Het onderzoek valt uiteen in twee hoofdcomponenten, te weten: (a) onderzoek onder reclasseringscliënten; en (b) onderzoek...

Publicatie | 20-09-1984

Voorlichtingsrapportage in het arrondissement Assen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een inventariserend onderzoek naar het functioneren van de voorlichtingsrapportage in...

Publicatie | 09-09-1984

Opvattingen over en ervaringen met reclasseringsvroeghulp; Een onderzoek onder reclasseringsmedewerkers, leden van de rechterlijke macht en politiefunctionarissen

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek onder reclasseringsmedewerkers, leden van de rechterlijke macht en...

Publicatie | 01-10-1981

Justitieel maatschappelijk werk: heden en toekomst

De auteurs wagen een poging tot enige inventarisatie van de stand van zaken van de praktijk van het justitieel...

Publicatie | 29-07-1981

Het reclasseringswerk: houdingen en meningen van de medewerkers; Een onderzoek naar de tijdsbesteding en het functioneren van reclasseringsteams; 2e deelrapport

Het eerste thema van dit onderzoek is de hulpverlening aan cliënten. In het kader van dit onderzoek, waarbij nagegaan wordt...

Publicatie | 15-10-1979

Reclassering

Het reclasseringsveld is een uitgebreid werkterrein waarin tal van aspecten op zichzelf voldoende interessant zouden zijn om...

Publicatie | 28-03-1979

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Reclasseringsrapportage'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term