Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

11 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Victimologie"

Criminologie en victimologie

Internetbronnen in Nederland, België, Europa en internationaal

13-08-2018

Slachtoffers van misdrijven door intimi, kennissen of vreemden; Verschillen in context, ervaringen en behoeften met betrekking tot justitie

Een substantieel deel van alle misdrijven wordt gepleegd door bekenden van het slachtoffer. Deze verdachten of daders kunnen...

Publicatie | 25-11-2016

Mensbeelden in het strafrecht

Onze mensbeelden veranderen en het strafrecht verandert mee. Als uitgangspunt van dit themanummer over Mensbeelden in het...

Publicatie | 11-11-2015

Behoeften van slachtoffers van delicten; Een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit

De afgelopen jaren hebben slachtoffers meer rechten gekregen. Maar bij organisaties die betrokken zijn bij slachtoffers...

Onderzoek met publicatie | 11-01-2008

Victimologie, slachtofferschap en samenleving

De victimologie heeft zich internationaal ontwikkeld tot een zelfstandige discipline met eigen handboeken en...

Publicatie | 21-05-2007

Tevredenheid van slachtoffers met 'rechtspleging' en slachtofferhulp; Een victimologische en rechtspsychologische secundaire analyse

Eind 2005 is een onderzoek naar de tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met slachtofferzorg afgerond. Dit onderzoek...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2007

Straffen in een moderne samenleving; Josine Junger-Tas symposium

Voor het WODC is 1994 een bijzonder jaar. Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie viert dan onder deze...

Publicatie | 30-03-1994

Slachtofferhulp nader bezien

Nauwelijks meer dan een jaar na het themanummer over 'De positie van het slachtoffer in het strafproces' (JV6, 1982) is...

Publicatie | 30-08-1983

In tal en last I & II; Een beschrijving van de criminaliteitsoverlast van de Nederlandse burgers in de periode 1973-1979

Door het WODC worden sinds enkele jaren regelmatig zgn. slachtofferenquêtes uitgevoerd. Bij dergelijke enquêtes wordt aan een...

Publicatie | 30-09-1980

Preventie en criminaliteit

Dit themanummer dat gewijd is aan Preventie en criminaliteit, wordt geopend met een inleidend artikel van Carl. H. D....

Publicatie | 30-03-1980

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Victimologie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term