Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

16 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Misbruik van sociale verzekering" is vervangen door "Sociale zekerheidsfraude".
U heeft gezocht naar pagina's: "Sociale zekerheidsfraude"

Fraude

In dit themanummer wordt een meer algemene definitie gehanteerd van fraude: opzettelijke misleiding om een voordeel te...

Publicatie | 05-08-2014

Ontwikkeling Fraudemonitor

Dit onderzoek is toegezegd aan de Tweede Kamer in reactie op het ‘Rapport Fraudebestrijding stand van zaken 2004’ van de...

Onderzoek | 31-10-2007

Identiteitsfraude

Identiteitsfraude en -diefstal worden nogal eens beschouwd als een probleem dat vooral in de Verenigde Staten speelt en - in...

Publicatie | 01-11-2006

Evaluatie van de Koppelingswet; Een onderzoek naar de effectiviteit, efficiëntie en legitimiteit van de Koppelingswet

Drie jaar na de inwerkingtreding van de Koppelingswet heeft een grootschalige evaluatie van die wet plaatsgevonden. De...

Publicatie | 01-05-2001

Richtlijnen doorgelicht; Verslag van een onderzoek naar de doorwerking van niet-strafvorderlijke richtlijnen bij het Openbaar Ministerie

Dit eindrapport vormt de (verkorte) neerslag van een opdracht, die medio september 1995 door de Centrale Directie...

Publicatie | 01-08-1996

Resultaten van het project intensivering fraudebestrijding; Eindrapport

In 1992 werd de bestrijding van sociale zekerheids- en fiscale fraude hoog op de politieke agenda gezet. In bijlage 22 van de...

Publicatie | 01-05-1996

Omvang fraude met belastingen en sociale zekerheid; een literatuuroverzicht

Dit literatuuronderzoek betreft de resultaten van empirisch onderzoek naar de omvang van belastingfraude en sociale...

Publicatie | 27-04-1995

Nut en risico van persoonsregistratie

De voorgenomen volkstelling in 1971 bracht Nederland in rep en roer. Velen meenden dat burgers hun medewerking aan een...

Publicatie | 30-06-1994

Rechtshandhaving in de schaduw van Justitie

Een medicus amputeert het verkeerde been; een toerist meldt ten onrechte het verlies van een fototoestel bij de verzekering;...

Publicatie | 30-05-1990

Eindrapport experiment frauderegistratie

Allereerst wordt een globale beschrijving gegeven van het verloop van de drie onderdelen van het project: de...

Publicatie | 17-09-1986

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term