Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

11 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Sepot door openbaar ministerie"

Effectiviteit beleidssepots bij daders van huiselijk geweld

Het aandeel voorwaardelijke beleidssepots bij huiselijk geweldstrafzaken is hoog en is de afgelopen jaren toegenomen (D....

Onderzoek | 28-11-2018

Sepotgedrag in milieuzaken

In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar het sepotgedrag van het Openbaar Ministerie in milieuzaken. De...

Publicatie | 01-12-1999

Vormfouten in de strafvervolging; achtergrondstudie uitgevoerd ten behoeve van de Commissie Openbaar Ministerie

Het onderzoek naar vormfouten in de strafvervolging is uitgevoerd ten behoeven van de werkzaamheden van de Commissie Openbaar...

Publicatie | 30-05-1994

Technische sepots getoetst; een onderzoek naar de achtergrond van de technische sepots in het arrondissement Almelo in 1989

Publicatie | 19-11-1992

Jeugddelinquentie II; de invloed van justitieel ingrijpen

Het voornaamste doel van dit onderzoek was het bestuderen van de invloed van het berispingsbeleid van politie en parket op...

Publicatie | 18-09-1985

Het OM en de uitvoering van het beleid

Themanummer over de positie van het Openbaar Ministerie (OM) en het veranderingsproces dat het OM ondergaat.

Publicatie | 30-07-1984

Rechtsgelijkheid en sepotpraktijk; Verslag van een onderzoek naar het sepotbeleid in het Hofressort 's-Gravenhage

Doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren tot het expliciet maken van het thans (1974) gevoerde sepotbeleid, teneinde...

Publicatie | 01-10-1981

De WODC-slachtofferenquêtes 1974-1979; Verslag van een jaarlijks onderzoek naar de omvang en aard van de kleine criminaliteit in Nederland, de bereidheid van de bevolking om delicten bij de politie aan te geven en het verbaliseringsbeleid van de politie

In hoofdstuk 2 wordt een overzicht gegeven van de landelijke slachtofferpercentages in 1977 en 1978. Deze percentages zullen...

Publicatie | 15-10-1979

Strafrechtelijke vervolging en bestraffing van Nederlanders en buitenlanders

De volgende vragen staan centraal: (1) Voert het openbaar ministerie ten aanzien van buitenlanders een ander sepotbeleid dan...

Publicatie | 16-10-1978

De harmonisering van het vervolgingsbeleid in discussie; Een bijdrage aan de harmonisering van het sepotbeleid in het ressort 's-Hertogenbosch

De procureur-generaal bij het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft in het begin van de zeventiger jaren het WODC verzocht...

Publicatie | 01-07-1977

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Sepot door openbaar ministerie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term