Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

10 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Bestuurlijke integriteit"

Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

De laatste jaren is er in de media dus de nodige aandacht voor het omkopen van lokale bestuurders en voor de wijze waarop...

Onderzoek met publicatie | 05-10-2017

De ontwikkeling van (voorspellende) criminogene indicatoren voor wijken, bedrijvengebieden en bedrijfstakken

Preventieve maatregelen spelen een steeds prominentere rol bij de geïntegreerde aanpak van overlast, georganiseerde...

Onderzoek | 04-01-2017

De Wet Bibob en het eigen onderzoek van bestuursorganen; Een verkenning van scenario's

Sinds 1 juni 2003 kunnen verschillende bestuursorganen bij een aantal beschikkingen gebruik maken van de Wet bevordering...

Onderzoek met publicatie | 15-01-2015

Ambtscriminaliteit aangegeven?; Een onderzoek naar het opvolgen van en kennis over de wettelijke verplichting tot aangifte van artikel 162 Sv misdrijven

Dit is een onderzoek naar de werking van de aangifteplicht bij ambtscriminaliteit (art 162 Sv). Het gaat dan bijvoorbeeld om...

Onderzoek met publicatie | 21-11-2008

Evaluatie Wet Bibob; Eenmeting

De Wet Bibob bepaalt dat bestuursorganen kunnen weigeren een beschikking te geven (of deze kunnen intrekken) indien ernstig...

Onderzoek met publicatie | 11-05-2007

Het Van Traa-project; Evaluatie van de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit in Amsterdam

In dit evaluatieonderzoek zijn de doelen en de opzet van het Wallenproject en het Van Traa-project, de uitvoering hiervan en...

Onderzoek met publicatie | 06-12-2005

Resultaten nulmeting Wet BIBOB 2002 ; Overdrachtsdocument Nulmeting en evaluatiekader Wet BIBOB ; Analysekader Voorstudie evaluatie Wet BIBOB

De Wet Bibob (Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur) is in 2003 in werking getreden. In de wet...

Onderzoek met publicatie | 02-04-2003

Marktonderzoek bibobadviezen

Het onderzoekt geeft antwoord op de volgende vragen: Hoeveel opdrachten vergunningen/subsidies worden per jaar ongeveer...

Publicatie | 01-04-1998

Handhaving van het bouwvergunningvereiste; Een onderzoek naar het contra legem verlenen van bouwvergunningen

Empirisch onderzoek is verricht om in kaart te brengen hoe het feitelijk is gesteld met de verlening van bouwvergunningen en...

Publicatie | 09-11-1997

Moraal in zaken

Het corruptie- en fraudevirus lijkt steeds meer voort te woekeren in de Nederlandse samenleving. Steekpenningen, antedateren...

Publicatie | 30-05-1995

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Bestuurlijke integriteit'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term