Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

41 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Opinie"

Government policies and sex work realities; Human trafficking in the regulated sex industry

In the Netherlands selling sexual services for money is accepted by law under certain conditions. Some sex workers, however,...

Publicatie | 06-04-2017

Religie, binding en polarisatie; de reacties van de leiding van levensbeschouwelijke organisaties op islamkritische uitingen

In dit onderzoek is nagegaan hoe de leiding van levensbeschouwelijke (islamitische en niet-islamitische) organisaties in...

Onderzoek met publicatie | 06-03-2012

Beleving van de werkstraf in de buurt door jeugdigen

In dit onderzoek staat de beleving van werkstraffen bij de jongeren centraal. In het bijzonder is onderzocht of de werkstraf...

Onderzoek met publicatie | 04-03-2011

Jong en multimediaal; mediagebruik en meningsvorming onder jongeren, in het bijzonder moslimjongeren

Onderzocht is in hoeverre binnen- en buitenlandse media een rol spelen bij de politieke en maatschappelijke meningsvorming...

Onderzoek met publicatie | 14-12-2010

Evaluatie van de naturalisatieceremonie

Sinds 1 januari 2006 zijn gemeenten verplicht om voor naturalisandi en optanten een naturalisatieceremonie te organiseren, in...

Onderzoek met publicatie | 17-08-2010

Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme; onrechtvaardigheid, onzekerheid en bedreigde groepen

De betrokkenheid van jongeren bij extreme daden en uitingen trekt veel aandacht. Onder diverse groepen jongeren zou sprake...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2009

Behoeften van slachtoffers van delicten; Een systematische literatuurstudie naar behoeften zoals door slachtoffers zelf geuit

De afgelopen jaren hebben slachtoffers meer rechten gekregen. Maar bij organisaties die betrokken zijn bij slachtoffers...

Onderzoek met publicatie | 11-01-2008

Tevredenheid van slachtoffers met 'rechtspleging' en slachtofferhulp; Een victimologische en rechtspsychologische secundaire analyse

Eind 2005 is een onderzoek naar de tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met slachtofferzorg afgerond. Dit onderzoek...

Onderzoek met publicatie | 02-02-2007

Met meer op één kamer?; Meerpersoonskamers in de justitiële jeugdinrichtingen

De sector JJI (Justitiƫle Jeugd Inrichtingen) ziet zich de komende jaren voor de opdracht gesteld te bezuinigen en...

Onderzoek met publicatie | 01-09-2006

De tevredenheid van slachtoffers van misdrijven met de slachtofferzorg; Eindrapport

De regering wil, in aansluiting op een EU-kaderbesluit d.d. 15 maart 2001 inzake de status van het slachtoffer in de...

Onderzoek met publicatie | 04-11-2005

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Opinie'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term