Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

35 document(en) gevonden.

De verwijsterm "Opinieonderzoek" is vervangen door "Enquete".
U heeft gezocht naar pagina's: "Enquete" en/of "Bevolkingsenquete"

Ontwikkeling vragenlijst huiselijk geweld

Bij de aanbieding aan de Tweede Kamer van het onderzoek naar de prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling (brief...

Onderzoek | 26-07-2019

Het alarmeren en informeren van kwetsbare groepen bij crisissituaties

Bij calamiteiten, rampen of crises kunnen mensen gealarmeerd en geïnformeerd worden via NL-Alert, de sirene, radio, tv,...

Onderzoek met publicatie | 06-06-2017

Economics of Civil Justice

Het betreft de coördinatie door het WODC van de beantwoording van de enquête “Economics of Civil Justice” van de Organisation...

Onderzoek | 27-07-2016

Additionele enquete onder cannabisgebruikers

In de ‘Drugsbrief’ van mei 2011 wordt het voornemen geformuleerd om de coffeeshops om te vormen tot besloten clubs die alleen...

Onderzoek | 08-06-2016

Gebruik en effecten van NL-Alert

NL-Alert is een nieuw alarmmiddel van de overheid om mensen in de directe omgeving van een (dreigende) ramp of noodsituatie...

Onderzoek met publicatie | 03-07-2014

Solistische dreigers; Ontwikkeling van een instrument voor risicotaxatie van solistische dreigers

In de afgelopen jaren vonden in Nederland enkele opmerkelijke (moord)aanslagen op publieke personen door individuen plaats,...

Onderzoek met publicatie | 11-04-2013

Belevingsonderzoek NL-Alert

De rijksoverheid staat voor de invoering van een nieuw waarschuwings- en alarmeringssysteem bij rampen of crises: NL Alert....

Onderzoek met publicatie | 23-12-2011

De burger als rechter; een onderzoek naar geprefereerde sancties voor misdrijven in Nederland

Welke straffen prefereren Nederlandse burgers voor diverse delicten? Dat is de vraag die in dit onderzoek centraal heeft...

Onderzoek met publicatie | 31-10-2011

Ervaringen met bezwaar; onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure uit de Algemene wet bestuursrecht

Dit rapport brengt verslag uit van een onderzoek naar de ervaringen van burgers met de bezwaarschriftenprocedure zoals...

Onderzoek met publicatie | 18-02-2011

WODC-monitor zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit; Meting 2005; documentatie boek steekproefverantwoording, veldwerk, enquête en vergelijking met eerdere metingen

Sinds 1986 verricht het WODC twee- à driejaarlijks onderzoek onder een doorsneegroep van Nederlandse jongeren in de leeftijd...

Onderzoek met publicatie | 17-11-2006

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term