Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

30 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Preventieproject"

Recidivemeting deelnemers educatieve maatregelen voor verkeersdelinquenten

Het doel van dit project is het vaststellen van de strafrechtelijke recidive onder deelnemers aan educatieve...

Onderzoek | 15-01-2014

Vijf jaar lokale projecten Polarisatie en Radicalisering ; resultaatinventarisatie over de periode 2007-2011

Onderzoek gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en per...

Onderzoek met publicatie | 13-08-2012

Evaluatie OK-puntenaanpak; de beleidslogica beschreven en getoetst

De Stichting Meld Geweld richt sinds 2003 OK-punten op. Dit begon in Rotterdam, maar inmiddels zijn er in totaal bijna...

Onderzoek met publicatie | 15-03-2012

Procesevaluatie van de Aggression Regulation Training op Nederlandse scholen

Op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie is de in Amerika ontwikkelde Agression Regulation Training (ART)...

Onderzoek met publicatie | 06-10-2011

Plan- en procesevaluatie van project Overlastdonatie

Winkelcriminaliteit is een flink probleem in (delen van) Nederland. Het project Overlastdonatie is ontwikkeld om...

Onderzoek met publicatie | 22-01-2010

Kappen met asociaal gedrag; Evaluatie van de pilot FF Kappe in Rotterdam

De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat zijn de veronderstelde werkzame mechanismen van de pilot 'FF Kappe', in welke...

Onderzoek met publicatie | 28-10-2008

Plan- en procesevaluatie van de scholing van gevangenispersoneel in 'Verbal Judo'

In dit onderzoek is informatie verzameld over de toepassing, ervaringen en werkzaamheid van de training Verbal judo, op grond...

Onderzoek met publicatie | 26-11-2007

Tussenevaluatie Bestuurlijke Arrangementen Antillianengemeenten

Deze tussenrapportage is overgedragen aan de Directie Inburgering en Integratie van het Ministerie van VROM.

Onderzoek met publicatie | 01-10-2007

Lokale aanpak zeer actieve veelplegers; Nazorgtraject

De landelijke aanpak veelplegers beperkt zich tot beleidskeuzes op hoofdlijnen. Er is veel ruimte voor lokale invulling. Doel...

Onderzoek met publicatie | 27-04-2007

Research synthese Geweld verslagen

Dit is een kort overzicht van de belangrijkste bevindingen uit het onderzoeksrappport 'Geweld verslagen?' waarin verslag...

Publicatie | 02-11-2006

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Preventieproject'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term