Trefwoord ABC

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Trefwoord ABC

Alfabetisch aanklikbaar overzicht van alle trefwoorden en verwijzingen in de Justitiethesaurus. Elk trefwoord geeft resultaat.

26 document(en) gevonden.

U heeft gezocht naar pagina's: "Attitude"

Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders; Identificatie, gedeelde waarden, evaluaties en institutioneel vertrouwen

De afgelopen jaren zijn er veel asielmigranten naar Nederland gekomen, waarbij Syriërs en Eritreeërs de belangrijkste groepen...

Onderzoek met publicatie | 02-07-2020

Ongenoegen, migratie, gastvrijheid en maatschappelijke onrust

De grote toestroom van asielzoekers in het najaar van 2015 is niet nieuw voor Nederland, maar de context is wel veranderd ten...

Onderzoek met publicatie | 20-01-2020

Literatuuronderzoek naar de effecten van de inzet van ex-gedetineerden als 'ervaringsdeskundigen'

In binnen- en buitenland worden regelmatig voorlichtings- en lesprogramma’s ingezet waarin gebruik wordt gemaakt van...

Onderzoek met publicatie | 19-07-2018

Draagvlak migratiebeleid

De hoge instroom van asielzoekers in 2015 heeft het migratievraagstuk op de maatschappelijke agenda geplaatst. Er zijn soms...

Onderzoek met publicatie | 10-01-2018

Terugkeer van vertrekplichtige vreemdelingen; Een verkenning van interventies om zelfstandige terugkeer te stimuleren

Het voorliggende onderzoek bevat de resultaten van de verkenning van de mogelijkheden om inzichten over gedragsbeïnvloeding...

Onderzoek met publicatie | 08-10-2015

Waarom jongeren radicaliseren en sympathie krijgen voor terrorisme; onrechtvaardigheid, onzekerheid en bedreigde groepen

De betrokkenheid van jongeren bij extreme daden en uitingen trekt veel aandacht. Onder diverse groepen jongeren zou sprake...

Onderzoek met publicatie | 07-10-2009

Emancipatie van de tweede generatie; Keuzen en kansen in de levensloop van jonge moeders van Marokkaanse en Turkse afkomst

De probleemstelling van dit onderzoek luidt als volgt. Voor het emancipatiebeleid voor allochtone vrouwen is inzicht van...

Onderzoek met publicatie | 29-09-2006

Beter dan zitten...; Jongeren over taakstraffen

In dit boek wordt verslag gedaan van een kwalitatief onderzoek waarin deze vragen centraal staan: Kunnen taakstraffen in...

Publicatie | 01-06-1997

Wet en Besluit politieregisters; Een inventarisatie van knelpunten in de politiepraktijk

Doel: Op 17 augustus 1990 traden enkele artikelen van de Wet Politieregisters in werking. Ongeveer een half jaar later...

Publicatie | 30-03-1996

In beeld gebracht; Gebruik, beeld en effecten van de cursus Slachtoffer in Beeld als taakstraf voor minderjarigen

Het leerproject Slachtoffer in Beeld is een van de leerprojecten die aan jongeren kunnen worden opgelegd als (onderdeel van)...

Publicatie | 01-02-1996

Verder zoeken op gerelateerde trefwoorden van 'Attitude'

Verklaring relatie-aanduidingen

  • SN Verduidelijking van de betekenis of afbakening van het gebruik van een term
  • USE Voorkeursterm
  • UF Verwijsterm
  • BT Hiërarchisch hogere term
  • NT Hiërarchisch lagere term
  • RT Associatieve (verwante) term